SPØRSMÅL OM MILJØANSVAR?

FINN SVARENE PÅ OFTE STILTE SPØRSMÅL HER.

DYREVELFERD, BÆREKRAFT OG MILJØ

1. Tester NIVEA på dyr?

Beiersdorf, organisasjonen bak NIVEA-merket, tester ikke på dyr. Som globalt selskap følger alle våre samarbeidspartnere, inkludert i Australia og New Zealand, denne holdningen. Vi mener at dyreforsøk ikke er nødvendig for å bevise sikkerheten og effektiviteten til produktene våre.

I Kina er imidlertid dyreforsøk lovfestet for den offisielle registreringen og sertifiseringen av sikkerheten til visse produktkategorier. I dette tilfellet utføres testene av lokale institusjoner som er godkjent av staten, ikke av selskapene som selger produktet. Vårt mål er å overbevise disse myndighetene om at dyreforsøk for kosmetiske produkter er unødvendig og argumentere for internasjonal godkjenning av alternative testmetoder.
 

2. Tester Beiersdorf Germany på dyr?

Produsentene av NIVEA-produkter, Beiersdorf Tyskland, tester ikke på dyr. Dyreforsøk har blitt fullstendig forbudt for alle kosmetiske produkter i EU siden 2004, og for alle ingrediensene i disse produktene siden 2013. Beiersdorf, organisasjonen bak NIVEA-merket, overholder denne loven og har lenge arbeidet uten dyreforsøk når det var mulig.

 

3. Hva er dyreforsøk?

Dyreforsøk refererer til eksperimenter som utføres på dyr for å vurdere sikkerheten og effektiviteten og kompatibiliteten til et produkt. Når det gjelder utviklingen av kosmetikk kan dette innebære å teste enten et ferdig produkt eller de enkelte ingrediensene i et ferdig produkt på dyr, ofte kaniner, men også på mus, rotter og andre dyr. Produsentene av NIVEA, Beiersdorf Tyskland, tester ikke på dyr.

 

4. Hva er alternativer til dyreforsøk?

Beiersdorf arbeider aktivt med utvikling og anerkjennelse av alternative metoder for dyreforsøk. I over 20 år har vi engasjert ekspertpaneler og foreninger på in vitro-prosedyrer, og vi er et av de ledende og mest kjente og aksepterte forskningsselskapene i verden.

Vi samarbeider med eksterne partnere som European cosmetics association, Cosmetics Europe, and the EPAA (European Partnership for Alternative Approaches to Animal Testing) mot utvikling og anerkjennelse av alternative testmetoder som erstatter dyreforsøk. 

Vi er også en aktiv fortaler for verdensomspennende aksept av eksisterende dyrefrie testmetoder for de respektive myndighetene. Videre støtter vi den vitenskapelige innsatsen både med personell og økonomisk for å fylle hullene der alternative metoder ikke er tilgjengelige ennå.