BLI MIKROPLASTFRI MED NIVEA

Små plastpartikler, ofte kjent som mikroplast, har i en periode blitt brukt i kosmetiske produkter på grunn av sin milde renseeffekt. Mikroplast ble ansett for å ha en rekke fordeler: den er lett, den forblir stabil i den generelle formelen til hudpleieprodukter og fremfor alt er den mild mot huden, noe som gjør at den er egnet for de fleste hudtyper.

I NIVEA forstår vi imidlertid at mikroplast er problematiske for miljøet. Derfor bestemte Beiersdorf, som eier NIVEA, i 2013 seg for å erstatte de små partiklene i alle hudpleieartikler med et annet materiale innen utgangen av 2015.

Vi er glade for å si at vi nå har oppnådd dette målet, og vi har erstattet mikroplast med alternative stoffer som er like myke og milde på huden, men som samtidig er miljøvennlige.

HVA ER MIKROPLAST?

Mikroplast er små plastkuler (mindre enn 5 mm og større enn 50 μm) som er ansett som problematiske med hensyn til at de finnes i verdenshavene. Mesteparten av mikroplasten kommer ikke fra kosmetikk og hudpleieprodukter, men fra ulike kilder, ofte som følge av nedbryting av større plastprodukter som ikke er kastet på korrekt måte. Som et resultat av UV-stråling og erosjon, brytes plasten ned i mange små biter, som til slutt blir ørsmå.

Mikroplast kan ikke filtreres bort i vannbehandlingsanlegg og partiklene havner i havet – der de naturligvis ikke hører hjemme!

Som ansvarlig hudpleieprodusent anerkjente Beiersdorf behovet for å iverksette tiltak og søkte å finne mer bærekraftige løsninger.

BÆREKRAFTIGE ALTERNATIVER TIL MIKROPLAST

I NIVEA legger vi stor vekt på både kvaliteten og den langsiktige økologiske virkningen våre produkter har. Derfor analyserer vi kontinuerlig nye funn på disse områdene, vurderer betydningen og proaktivt utvikler nye tiltak og standarder basert på dette.

Fra og med 2015 inneholder Beiersdorf-produkter ikke lenger mikroplast. Avhengig av størrelsen og fargen på mikroplasten i våre eksisterende produktformler, valgte vi å erstatte den med mikrocellulosepartikler, en blanding av mikrocellulosepartikler og silikapartikler, eller herdet ricinusolje. Cellulose er et biologisk nedbrytbart organisk materiale som også finnes i plantefibre. Silika ligner på den kjemiske sammensetningen til kvartssand. Herdet ricinusolje er et naturlig, biologisk nedbrytbart råmateriale med en hard, vokslignende konsistens.

Disse alternative partiklene er like myke, skånsomme og hudvennlige som sine forgjengere. Vi har gjort et betydelig skritt i retning av mer miljøvennlige produkter, samtidig som vi er opptatt av den høye kvaliteten våre forbrukere forventer fra NIVEA-serien.

ALTERNATIV TIL MIKROPLAST – GODE NYHETER FOR DEG OG MILJØET!

Dette kan høres ut som om det dreier seg om et enkelt spørsmål om å bytte, men dessverre stemmer ikke dette helt. De nye og bedre partiklene må fordeles jevnt i formelen, derfor kan de ikke bestå av tyngre materialer som sandkorn som ville synke og skille seg fra de øvrige produktingrediensene. De må også i stor grad være tolerante mot huden, bruk av f.eks. nøtteskallpartikler vil forårsake en potensielt dødelig fare for personer med en nøtteallergi.

Vår forsknings- og utviklingsavdeling arbeider kontinuerlig for å finne stadig bedre løsninger på spørsmålet om mikroplast.

ET SKRITT I RIKTIG RETNING

Selv om utfasingen av mikroplast fra alle kosmetiske produkter vil ha en positiv innvirkning på miljøet, er prosentandelen av mikroplast som kommer fra denne kilden relativt liten sammenlignet med andre kilder.

Det er viktig å huske på at kilder som fibre fra syntetiske klær, som oppløses når de vaskes, eller mindre plastpartikler fra dagligvarer også er kilder til mikroplast. Bidraget fra kosmetiske produkter er relativt lite sammenlignet med de andre kildene.