Verden er vår Hud

Verden er vår Hud

Å ta vare på huden vår betyr også å ta vare på verden rundt oss. Alt som påvirker planeten vår, vil også ha innvirkning på oss, helsen og huden vår. Akkurat som NIVEA respekterer den menneskelige hudens naturlige balanse respekterer vi også naturen selv. Derfor er vi forpliktet til bærekraftighet i hvert steg i prosessen. Å skape den tryggeste, mest effektive og bærekraftige hudpleien er en reise. Vi tror på kontinuerlig forbedring. Det er derfor vi stadig tar nye skritt mot virkelig bærekraftig hudinnovasjon i alt vi gjør - fra våre formler til produksjon, emballasje og så videre.

Vi bestreber å bruke ingredienser fra kilder som vokser tilbake eller på andre måter er selv-regenererende. Vi er åpne for å finne de mest bærekraftige løsningene som kan bety å bruke en syntetisk ingrediens heller en fra en naturlig kilde.

Vår emballasjefilosofi er «reduser, gjenbruk, gjenvinning». Vi utvikler stadig produksjonsmetodene og emballasjen for å spare energi, råmaterialer og utslipp.

Og vi sikrer at alle som er involvert i å skape våre NIVEA hudpleieprodukt blir behandlet slik vi ønsker å bli behandlet: med respekt og omsorg.

 

Følg oss på reisen og oppdag hvordan vi i NIVEA prøver å være i konstant samhandling med verden på mest mulig skånsomt vis, for å skape hudpleie som beskytter både huden og naturen.


Forsyning

BÆREKRAFTIG FRA STARTEN AV

De beste ting kommer fra de beste mulige kildene. Derfor sikrer vi at alt vi bruker i våre NIVEA produkter er trygt og sunt å bruke – derfor arbeider vi for å bruke bærekraftig skaffede råmaterialer så langt det lar seg gjøre. Våre forskningsteam ser stadig etter nye og enda bedre ingredienser og alternativ for å redusere vår miljømessige påvirkning så mye som mulig.

ANSVARLIG FORSYNING

Hoveddelen av NIVEAs leverandører lever opp til de sosiale og miljømessige kravene i vår leverandøradferdskodeks – og vi hjelper aktivt for å få de opp til våre høye standarder.

Vi er med i kampen mot avskoging for å beskytte planetens biologiske mangfold og klimaet. Avskoging er en av de største driverne for klimaendringer. Uten skog vil også mange arter miste sitt naturlige habitat og de er Jordens «grønne lunge». En del av vår kamp mot avskoging er at vi bruker papir sertifisert av the Forest Stewardship Coincil (FSC) og planlegger å eksklusivt bruke FSC-sertifisert eller resirkulert papir innen 2020.

Vi promoterer dette aktivt for å sikre at vår hudpleie er like skånsom for planeten som den er for huden din.

BÆREKRAFTIG FORSYNING AV PALMEOLJE

Noen av ingrediensene i NIVEA sine produkter avledes fra palmekjerneolje – faktisk er palmeoljederivat brukt i 70% av alle kosmetiske produkter. Problemet med palmeolje er at det ofte ødelegges store regnskogsområder for å gjøre plass til palmeoljeplantasjer. Vi tror at palmeolje må skaffes på en bærekraftig måte uten å bidra til avskoging. Å erstatte palmeolje med en annen plantebasert olje er ikke den beste løsningen, fordi palmeoljen gir stort utbytte. Et alternativ med lavere utbytte blant vegetabilske oljer ville være mindre bærekraftig da det ville kreve større landområde.

I stedet promoterer vi overgang til bærekraftig produsert palmeolje med våre partnere langs hele forsyningskjeden. Beiersdorf har blitt medlem av the Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO) og the Forum for Sustainable Palm Oil (FONAP)

Med vårt «Palm Sustainability Roadmap» til å vise vei er vi på en reise til å utelukkende produsere sertifisert palmeoljekjernederivat over hele jorden. Dette omfatter vår støtte for FONAPs utvidede sertifiseringskriterie for mer bærekraftig palmekjerneolje – for eksempel reduksjonsmål for drivhusgasser og bannlysing av palmeplanting på torv og annen karbonrik jord.

Vårt mål for 2020 er å skaffe alle Beiersdorf råmaterialer som avledes av palme(kjerne)olje fra bærekraftige kilder. Innen 2018 dekket vi allerede 63% av våre palmebaserte råmaterialer med bærekraftig sertifiserte råmaterialer (RSPO «Mass Balance» Standard). Frem til vi når målet vårt med en fullstendig overgang innen 2020 vil vi fortsette å kompensere for den gjenværende delen med bærekraftsertifikater (RSPO “Book and Claim”).

I 20128 deltok vi for første gang i Carbon Disclosure Project (CDP) Forest Program og ble gitt en «Score A» for vår innsats mot avskoging i vår palmeolje forsyningskilde.

Å VELGE DE MEST BÆREKRAFTIGE RESSURSENE

Enten fornybare og naturlige eller syntetiske: for NIVEA er trygghet, kvalitet og bærekraftighet de viktigste kriteriene når vi innhenter våre ingredienser

Ofte er naturlige og naturlig avledede ingredienser som støtter vår huds naturlige funksjon NIVEAs førstevalg. Det som også er fantastisk med naturlige og naturlig avledede ingredienser er at de er fornybare – som rapsfrøolje eller solsikkevoks i leppekremen vår, hentet fra felt som blomstrer årlig. Vi arbeider hardt for å sikre at våre naturlige og naturlig avledede ingredienser er hentet på bærekraftig vis for å spare ressurser.

Helhetlig sett kan syntetisk være en klar vinn-vinn situasjon for planeten og huden: I mange tilfeller er syntetisk produserte ingredienser både renere og av mer konsekvent kvalitet. I tillegg, når en ingrediens er skapt på en lab har du ikke bruk for store landområder for å gro og vanne planter. I stedet kan de landområdene og vannet brukes til å gro mat. I noen tilfeller kan dette gjøre syntetisk fremstilling av ingredienser et mer miljøvennlig alternativ.

Som du ser: NIVEA har et bredere perspektiv i å nøye velge ut våre ingredienser – mens din huds helse og sikkerhet alltid er vår høyeste prioritet.

HVA ER FORSKJELLEN MELLOM "NATURLIG" OG "NATURLIG AVLEDET"?

Naturlige produkter, som essensielle oljer, er laget direkte fra naturlige råmaterialer. De er fremskaffet fra materialene med fysiske prosesser (for eksempel destillering) eller andre prosedyrer for tilberedning inkludert tradisjonelle (for eksempel utvinning med løsemidler) uten tilsiktet kjemisk endring.

For naturlig avledede ingredienser er råmaterialet – for eksempel kokosnøttolje – sendt gjennom flere prosesser før det endelig inngår i formelen vår – for eksempel fettholdig alkohol. De er fremskaffet gjennom definerte kjemiske og/eller biologiske prosesser.


EN GOD MÅTE Å LAGE GODE TING PÅ

Vi bruker mye krefter på å utvikle best mulig formler for huden din. Vi fremskaffer trygge ingredienser som støtter hudens naturlige funksjoner og mer og mer fremskaffer vi de som er miljøvennlige. 

Naturligvis er vår forpliktelse til å beskytte planeten og vår forpliktelse omfatter også hvordan vi produserer NIVEA hudpleie. Vi jobber for å senke vårt CO2 fotavtrykk, spare energi og sikre gode arbeidsforhold for alle som er involvert i produksjon av NIVEA produkter.

Produksjon av NIVEA sine produkter er et samarbeid og vi føler oss ansvarlige for alle som er involvert. Vår adferdskodeks for forsyningsleddet setter en høy standard for våre leverandører og underleverandører – den samme høye standarden vi selv holder. Vi er forpliktet til å beskytte menneskerettigheter og ikke tolerere tvangsarbeid eller barnearbeid, korrupsjon eller diskriminering i vårt arbeid og forsyningskjede. Vi gjør ikke bare krav, men vi hjelper også våre leverandører å skape bærekraftige forsyningskjeder. For NIVEA er det å hjelpe andre å beskytte planeten vår en kjærkommen mulighet for å gjøre en positiv kollektiv endring.

VÅR FORPLIKTELSE PÅ ENERGIFORBRUK

Vi har forpliktet oss til å redusere vårt Co2 fotavtrykk – og vårt energimål er ambisiøst. Innen 2025 skal vi redusere vårt energirelaterte Co2 utslipp med 70% mot 2014. For hvert NIVEA-produkt vi produserer! Vi startet med å gjennomgå energiinfrastrukturen for hele produksjonsanlegget som fremdeles brukte energi fra konvensjonelle kilder. Innen utgangen av 2018 hadde vi allerede nådd en 59% reduksjon. Vi byttet alle anleggene våre over til fornybar energi, inklusiv våre største produksjonssenter i Tyskland og Spania, med unntak av anleggene i Mexico og Nigeria. Innen 2020 planlegger vi å kun bruke fornybare energikilder alle steder vi produserer NIVEA-produkter, som vil merkbart redusere våre utslipp av drivhusgasser.


Avfallsreduksjon

AVFALL ER EN RESSURS!

NIVEA har forpliktet seg til «intet avfall til søppelfylling» fra tidlig av – og vi er allerede der! Ingen av våre etablerte produksjonssentre sender avfall til søppelfylling. I stedet blir alt avfall resirkulert eller brent for å skape varme og elektrisitet. Dette betyr at vårt produksjonsavfall ikke ender opp i miljøet. Istedenfor å være noe å bli kvitt, blir avfallet gjort til nytt materiale eller en energikilde.

AVFALLSREDUKSJON SPARER RESSURSER

Å holde avfall unna søppelfyllingen er bare en side av saken. Lavere avfallsmengde betyr mindre forurensning og mindre forbruk av verdifulle ressurser. Derfor forbedrer vi stadig planlegging og produksjonsprosesser for å unngå avfall over alt hvor vi kan. Til poenget: vår elskede NIVEA-boks. Vi brukte stor, rektangulære aluminiumsflak , som vi kuttet til boksens sider, topper og bunner. I slutten av 2017 endret vi prosessen og gikk over til ferdigkuttet aluminiumsdeler. Dette sparer 54 g aluminiumsavfall per ark, totalt 14 tonn aluminium årlig. Mindre materiale å transportere rundt og mindre avfall å resirkulere betyr også mindre drivstoff til transport og lavere utslipp.


Emballasje

BÆREKRAFTIG EMBALLERINGSFILOSOFI

Vi ønsker å sikre at hele produksjonen vår er bærekraftig – inklusiv det første du ser av hvert NIVEA-produkt: emballasjen. Så tidlig som 2009 startet vi med miljøvennlig emballasje på agendaen. Følgende prinsipp «unngå, reduser, gjenbruk og resirkuler», vi bruker emballasje som holder ditt NIVEA-produkt friskt og trygt samtidig som vår påvirkning på miljøet blir stadig lavere.

 

MINDRE ER MER

Mindre materialforbruk for emballasje sparer verdifulle ressurser og hjelper oss å unngå avfall. Poenget: vår håndkrem. Når vi i 2016 gikk over til lettvekts tubelokk sparte vi rundt 50 tonn polypropylen bare det første året. Så tidlig som 2013 introduserte vi refill pakker som de for NIVEA Creme Soft Shower Cream eller flytende såpe. Med å bruke refill av NIVEA Creme Soft Shower bottle fra denne pakken i stedet for å kjøpe en ny flaske kan du spare 75% avfall!

RESIRKULERING: RUNDT OG RUNDT IGJEN

Vi arbeider mot en sirkulær økonomi ved å i økende grad bruke gjenvunnet materiale i vår emballasje. På den måten bidrar NIVEA til Beiersdorf sitt mål om 25% resirkulert materiale i plastikkemballasje i Europe innen 2025. En betydelig andel av NIVEA sin emballasje kan allerede resirkuleres. Og som del av Beiersdorf’s 2025-mål sikter vi mot 100% resirkulerbart, sammensatt eller gjenbrukt emballasje innen da.


Etter Bruk

RESPEKT FOR HAVENE

For å sikre at våre produkter har minst mulig miljømessig påvirkning gjør vi alt vi kan for å adressere potensielle utfordringer umiddelbart og effektivt. For eksempel mikroplast: så tidlig som 2013 bestemte vi å fase ut plastikk peeling partikler laget av polyethylen fra våre produkter. To år senere var alle våre formler uten mikrobeads. Men vi stopper ikke med det: Vi sikter på å få alle våre NIVEA rinse-off produkter, alle shower gels og sjampoer, fri for mikroplast i følge FNs miljøprogramdefinisjon innen senest 2020. For å nå denne ambisjonen har vi eliminert midler for å redusere gjennomsiktighet  i form av faste, vannløselige syntetiske polymerer fra våre rinse-off produkter.

Det neste er nylon: vi planlegger å eliminere alt nylon i våre produktformler ta bort med i produkter som etterlates på huden innen utgangen av 2020.

Ingen av våre Europeiske solskjermingsprodukt inneholder den kjemiske UV-beskyttelsen filteretoxybenzon og octinoxat – ingredienser som mistenkes å ha en betydelig skadelig effekt på korallrev. Våre Europeiske solkremprodukter er derfor i samsvar med lovgivningen innført i Hawaii i 2018 som bannlyste stoffer, vi overvåker kontinuerlig nye vitenskapelige funn og vurderer de opp mot ingrediensene vi bruker i våre produkter – klar til å handle om det viser seg nødvendig.

MIKROPLASTIKK

Den offentlige debatten rundt mikroplast er svært kontroversiell og ofte kompleks fordi selv i dag er det ingen internasjonal bindende definisjon for begrepet «mikroplast». Vi forstår mikroplast som faste, vann-uløselige plastpartikler som er 5 millimeter eller mindre og ikke er biologisk nedbrytbare. Her bruker vi UNEPs definisjon, FNs miljøprogram, og på den måten en vitenskapelig utbredt formening.

Visste du at syntetiske tekstiler er blant hovedkildene til mikroplast i havet? I kontrast til produkt for personlig pleie som bare utgjør 2 prosent. Likevel har NIVEA og Beiersdorf sett behovet for umiddelbar tidlig handling. Derfor har vi faset ut mikrobeads fra alle våre formler og fortsatt å forske på miljøvennlige trygge alternativ.

Før i tiden brukte vi små faste plastpartikler laget av polyetylen, såkalte mikrobeads, i produkter som skylles av, kroppsrensingsprodukt (peelings, shower gels, etc.) for hudvennlig peeling effekt. I 2013 bestemte NIVEA seg for å erstatte polyetylen peeling partikler med miljøvennlige alternativer. Siden 2015 har våre produkt vært uten mikrobeads. I stedet bruker NIVEA cellulose, silikon dioksid og castor voks. Cellulose er et biologisk nedbrytbart, organisk materiale, som også finnes i plantefiber, silikon dioksid er lignende i sin kjemiske sammensetning til quarts sand, og castor voks er et naturlig, biologisk nedbrytbart råmateriale med en hard, vokslignende konsistens.

Eliminering av mikrobeads var kun første steg. Etter det jobber vi intensivt med å fullstendig erstatte mikroplastbaserte ingredienser som brukes for å gjøre noen av produktene våre ugjennomsiktige, som gir dem sin karakteristiske farge og utseende.

Vi har som mål å være ferdig med å gjennomgå formlene globalt for alle våre produkter som skylles av, herunder shower gels og sjampoer, så tidlig som innen 2020. Parallelt erstatter vi nyloningredienser som vi bruker til å forbedre teksturen og den sensoriske følelsen av noen av våre produkter som etterlates på huden. Dette er produkter som er påført huden over lengre tid, som for eksempel ansiktskremer ta bort produkter. Du kan slappe av, å få alle NIVEA-produktene globalt fri for mikroplast er høyt prioritert hos oss.

 

OPPLØST OG GEL-LIGNENDE SYNTETISKE POLYMERER

Kosmetiske produkter og produkter for personlig pleie kan også inneholde oppløste og gel-lignende syntetiske polymer, noen ganger referert til som «flytende plast». Disse syntetiske polymereme ble introdusert i mikroplastdebatten i noen land. Men, substansene er svært ulik mikroplast i bredt delt vitenskapelig forståelse og definisjon fra for eksempel uavhengige organisasjoner som FNs miljøprogram. I følge dagens forskning er oppløste og gel-lignende polymerene ikke en del av det globale vannforurensingsproblemet med plast. Men, ettersom vi kontinuerlig søker å forbedre våre formler og å være i forkant av bærekraftig innovasjon, så støtter vi videre forskning på miljømessig påvirkning av syntetiske polymerer og vil bruke mer såkalte bio-polymer. Og på denne måten vil vi sikre at våre NIVEA-produkter er like hudvennlige og har samme høye kvalitet som du er vant med.