Berøring reddet livet mitt

Les hele historien

Betydningen av menneskelig berøring

Les hele historien

CARE FOR HUMAN TOUCH SKAL INSPIRERE TIL SAMVÆR

I dag har mange av oss en travel hverdag der mye av kontakten foregår digitalt, og med koronapandemien i tillegg, gir det mindre rom for menneskelig berøring. Alt dette gjør at vi føler oss ensomme og isolerte. Med kampanjen #CareForHumanTouch vil vi skape fokus og inspirere alle til å innføre litt mer menneskelig berøring i hverdagen! Derfor støtter NIVEA prosjekter for fysisk hudkontakt som forbedrer livskvaliteten til mennesker som står i fare for å bli ensomme.

BERØRINGENS BETYDNING

Hva skjer med kroppen vår når vi berøres?


1

Hjerterytmen senkes og blodtrykket normaliseres


2

Symptomer på angst og depresjon reduseres


3

Nivået av stresshormoner synker


4

Nivået av lykkehormoner stiger og immunsystemet styrkes

«Dette er en vanskelig tid, og viruset er slett ingen spøk. Vi vil likevel fortsette med fysisk berøring når det igjen blir mulig, fordi det er en naturlig del av det å være menneske.»
Prof. Tzipi Strauss

Lege Tzipi Strauss

Spesialist innen pediatri og nyfødtmedisin

Betydningen til berøring er vitenskapelig dokumentert

Berøring bidrar til å dempe uro hos demente

Resultatet av 163 studier med nesten 25 000 pasienter viser at tverrfaglig behandling, massasje og berøringsterapi har større effekt enn behandling med tradisjonelle legemidler mot psykoser.

Berøring med hudkontakt er gunstig for premature spedbarn

Studien viser at medisinsk stabile, premature spedbarn kan ha god effekt av den gamle metoden som går ut på å holde den lille – hud mot hud, hjerte mot hjerte. En undersøkelse av over 100 tidligere studier viser at det å la barnet ligge hud mot hud på brystet, også kjent som «kengurumetoden», kan redusere risikoen for dødsfall med 36 % hos premature spedbarn med lav fødselsvekt.

Studie av ensomhet

En studie av eldre briter viser at ensomhet er dobbelt så usunt som fedme, og at ensomme mennesker over 50 år er dobbelt så utsatt for å dø enn de som ikke er ensomme. Med økt risiko for både ensomhet og aldersrelaterte helseproblemer, trenger eldre mennesker mer berøring – ikke mindre.

Berøring innen idrett

En amerikansk, etologisk studie analyserte berøringsatferden til spillere fra National Basketball Association (NBA) i sesongen 2008–2009. I tråd med hypoteser førte berøring tidlig i sesongen til bedre prestasjoner hos både enkeltpersoner og lag senere i sesongen.

La deg inspirere

Det er mange måter vi kan tilføre mer menneskelig berøring i hverdagen. Hvorfor ikke starte med én av dem i dag?

Global rapport

Statusen for menneskelig berøring

Hvert år gjennomfører NIVEA en global undersøkelse med over 11 000 mennesker. Viktig funn: Mange får nesten ingen fysisk berøring. Og med koronapandemien er det blitt enda mindre.

Globalt: 
«Ingen fysisk kontakt overhodet dagen før samtalen»
«To venner sitter på kafé. Antall berøringer i Storbritannia: null. I USA: to ganger. I Puerto Rico: 180 ganger.»

Sidney M. Jourard

Psykolog
Nonverbal kommunikasjon:

Det internasjonale språket med berøring

En vennlig berøring kan selvsagt oppleves som hyggelig, men det kan også føles påtrengende. Berøring er et universelt språk og det første vi lærer, men det finnes likevel noen forskjeller avhengig hvor i verden du befinner deg. Det gjelder blant annet disse:

AKTUELLE TEMAER

GLOBAL ENSOMHET

Millenniumsgenerasjonen er mest på nett – og mest ensomme.
Men det finnes en vei ut! Intervju med Derrick Feldmann om ensomhet, hva det skyldes og hvordan vi kan bidra til å forhindre det.

VISSTE DU AT ...

EVERY SECOND PERSON

sier at de ikke får fysisk berøring til daglig

6 OUT OF 10

savner berøring veldig og vil ta det igjen etter pandemien

3 OUT OF 4

innså mens de var isolerte hvor viktig fysisk berøring er for helsen deres

9 OUT OF 10

føler seg ensomme når de ikke får menneskelig berøring

EVERY SECOND PERSON

sier at isolasjonen gjør at de føler seg mer ensomme enn noensinne

9 OUT OF 10

sier at mangelen på menneskelig berøring gjør at de føler seg ensomme selv om de har mange kontakter på sosiale nettverk