All kunnskap

Dele kunnskap om fordelene med berøring

Vi tror at: Hvis folk hadde mer kunnskap om fordelene med berøring, ville de bidra til mer berøring både individuelt og sammen. Her kan du lese mer om studiene våre, ekspertenes kunnskap og nyttig informasjon.

Fordeler og barrierer knyttet til menneskelig berøring

NIVEA har samarbeidet med forskere og forskningsinstitutter i månedsvis for å få en grundig forståelse av hvilke fordeler menneskelig berøring har for helse og velvære, og for å lære mer om dagens status for menneskelig berøring. Vi er overbevist om at: Jo mer folk vet om fordeler og barrierer knyttet til menneskelig berøring, jo mer vil de innføre det i hverdagen. Aktuelle studietemaer er den globale statusen for berøring før og under koronapandemien, og ensomhet.

Lær av ekspertene

Virtuell autisme, betydningen av empati og hvordan man kan lære seg det, vitenskapen om berøring og dens historie, vellykket utvikling for ungdom – temaene om menneskelig berøring er like varierende og fascinerende som ekspertene som forsker på det. NIVEA har snakket med sentrale eksperter, og tilbyr unik informasjon om egenskapene til og fordelene med menneskelig berøring.