Prosjekter om menneskelig berøring

Behandling med fysisk hudkontakt

Når ensomheten preger hverdagen, kan menneskelig berøring og det å føle nærhet til andre utgjøre en viktig forskjell. NIVEA støtter derfor prosjekter for fysisk hudkontakt som forbedrer livskvaliteten til mennesker som står i fare for å bli ensomme, som premature spedbarn, personer med nedsatt syn og eldre med demens. Innen 2025 vil NIVEAs prosjekter for fysisk hudkontakt ha påvirket den enkeltes helse og velvære positivt hos over 150 000 enkeltpersoner.

Prosjekter for fysisk hudkontakt

Med den nye kampanjen bruker NIVEA prosjekter for fysisk hudkontakt til å forbedre den enkeltes helse hos personer som står i fare for å bli ensomme. Behandlingen med fysisk hudkontakt vil forbedre helsen og velværet til premature spedbarn, pasienter med demens og personer med nedsatt syn. Innen 2025 vil merkevaren bruke 20 millioner euro på lokale prosjekter for fysisk hudkontakt, og nå ut til 150 000 mennesker som står i fare for å bli ensomme.