Personvernregler

BESKYTTELSE AV DINE DATA ER VIKTIG FOR OSS!

For oss er ikke bare pleie og beskyttelse av huden din viktig. Vi legger også stor vekt på beskyttelsen av dine personopplysninger. Derfor respekterer vi personvernet ditt og ønsker at du skal kunne stole like mye på oss når det kommer til databeskyttelse som når det kommer til hudpleie. Vi informerer deg alltid transparent om hva vi trenger dataene dine til og om og hvor lenge vi lagrer dem.

1. Generell informasjon
1.1. Behandling av personopplysninger
1.2. Dataansvarlig
1.3 Datasubjektets rettigheter
1.4 Mottagare (allmenn informasjon)
2. Innsamling og behandling av personopplysninger når du besøker nettstedet vårt

2.1 Hosting
2.5 Informasjonskapsler/verktøy
3. Ytterligere tjenester som tilbys (på- og offline)
3.1 Kontakt/Kommunikasjon/Samarbeid
3.3 Kampanjer (f.eks. konkurranser, produkttester)
3.5 Postutsendelser
4. Innsigelse eller tilbaketrekking av ditt samtykke til behandling av personopplysninger

 

 


Generell informasjon

1. Generell informasjon
Formålet med denne personvernerklæringen er å gi deg informasjon om behandling av personopplysninger når du bruker nettstedet vårt og relaterte tjenester. Denne personvernerklæringen gjelder for alle nettsteder eller tjenester som refererer til denne personvernerklæringen.

1.1. Behandling av personopplysninger
Personopplysninger i henhold til art. 4 i EUs personvernforordning (GDPR) er all informasjon knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person, for eksempel navn, adresse, e-postadresse osv.

1.2. Dataansvarlig
Ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i henhold til art. 4 (7) i GDPR er: Beiersdorf Aktiebolag, Theres Svenssons Gata 13, 41755 Göteborg, tfn.: +46 (0)31 799 08 00 (se vårt imprint). Kontaktinformasjon for databeskyttelse: [noeDataprotection[at]Beiersdorf.com].

Spesifikke databehandlingsaktiviteter kan forekomme under andre behandlingsansvarliges ansvar. Det er angitt i den respektive beskrivelsen av disse aktivitetene nedenfor, hvor dette er tilfelle.

1.3 Datasubjektets rettigheter
Som datasubjekt berørt av databehandlingsaktiviteten har du følgende rettigheter med hensyn til dine personopplysninger i samsvar med lovbestemmelsene:

• Rett til innsyn;
• Rett til retting og sletting;
• Rett til begrensning av behandling;
• Rett til dataportabilitet; og
• Rett til å protestere.

Videre har du rett til å klage til en tilsynsmyndighet angående behandlingen av dine personopplysninger.

Når vi jobber med din rettighet ovenfor, kan vi be deg om bevis på din identitet. For mer informasjon om hvordan vi behandler dataene dine, se 3.1.

1.4 Mottagare (allmenn informasjon)
I tillegg til mottakerne som er oppført i mottakerparagrafen i hver seksjon nedenfor, overfører vi de innsamlede dataene til de relevante interne avdelingene for behandling og til andre tilknyttede selskaper i Beiersdorf-gruppen eller til eksterne tjenesteleverandører, kontraktsbehandlere i samsvar med formål som kreves. Vi videresender også dataene til følgende mottakere:

-Plattform-/vertsleverandører vil ha tilgang til personopplysninger fra et tredjeland (land utenfor EØS). Som en passende sikring standard kontraktsmessige klausuler i henhold til art. 46 GDPR ble inngått. For tredjeland/selskaper som faller inn under et adekvansvedtak, gjelder også adekvansvedtaket. For mer informasjon (f.eks. en kopi av garantiene) kan du kontakte oss som nevnt under punkt 1.2.

-Analytiske tjenesteleverandører vil ha tilgang til personopplysninger fra et tredjeland (land utenfor EØS). Som en passende sikring standard kontraktsmessige klausuler i henhold til art. 46 GDPR ble inngått. For tredjeland/selskaper som faller inn under et adekvansvedtak, gjelder også adekvansvedtaket. For mer informasjon (f.eks. en kopi av garantiene) kan du kontakte oss som nevnt under punkt 1.2.

-Tjenester for IT-støtte vil ha tilgang til personopplysninger fra et tredjeland (land utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet). Som en passende sikring standard kontraktsmessige klausuler i henhold til art. 46 GDPR ble inngått. For tredjeland/selskaper som faller inn under et adekvansvedtak, gjelder også adekvansvedtaket. For mer informasjon (f.eks. en kopi av garantiene) kan du kontakte oss som nevnt under punkt 1.2.

- Myndigheter: I tilfelle en juridisk forpliktelse forbeholder vi oss retten til å avsløre informasjon om deg hvis vi er pålagt å overgi den til kompetente myndigheter eller rettshåndhevende organer iht. til: Art. 6 (1) c GDPR (rettslig forpliktelse).

Ytterligere informasjon finnes i mottakerens avsnitt i hver seksjon.


Innsamling og behandling av personopplysninger når du besøker nettstedet vårt

2. Innsamling og behandling av personopplysninger når du besøker nettstedet vårt
Når vi besøker og bruker nettstedet vårt, samler vi allerede inn personopplysninger. Du kan finne i denne delen mer informasjon om nettsidespesifikke prosesser og verktøy, spesielt fra eksterne partnere. Ytterligere informasjon om prosesser som også kan oppstå i offline-sammenheng finnes i avsnitt 3.

2.1 Hosting
Formål/informasjon:
Når du besøker og bruker nettstedet vårt kun for informasjonsformål, det vil si hvis du ikke registrerer deg eller på annen måte gir oss informasjon, samler vi kun inn personopplysningene som nettleseren din overfører til serveren vår, som er teknisk nødvendige for at vi skal vise nettstedet vårt til deg og for å garantere stabilitet og sikkerhet.
Brukte informasjonskapsler/verktøy: Type A. Mer informasjon finner du i avsnittet «Informasjonskapsler/verktøy».

Mottakere:
-Plattform-/vertsleverandører vil ha tilgang til personopplysninger fra et tredjeland (land utenfor EØS). Som en passende sikring standard kontraktsmessige klausuler i henhold til art. 46 GDPR ble inngått. For tredjeland/selskaper som faller inn under et adekvansvedtak, gjelder også adekvansvedtaket. For mer informasjon (f.eks. en kopi av garantiene) kan du kontakte oss som nevnt under punkt 1.2.

-Tjenesteleverandør for IT-støtte vil ha tilgang til personopplysninger fra et tredjeland (land utenfor EØS). Som en passende sikring standard kontraktsmessige klausuler i henhold til art. 46 GDPR ble inngått. For tredjeland/selskaper som faller inn under et adekvansvedtak, gjelder også adekvansvedtaket. For mer informasjon (f.eks. en kopi av garantiene) kan du kontakte oss som nevnt under punkt 1.2.
Ytterligere mottakere finner du i generelle mottakere avsnitt 1.4.

Sletting:
Slettingen av loggfilene skjer etter 7 dager.

Rettslig grunnlag:
Art. 6 (1) f GDPR (legitime interesse)

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler eller andre teknologier/verktøy som piksler, lokal lagring, tagger, IDer eller eksterne tjenester (heretter referert til som "informasjonskapsler/verktøy") og brukes på når du besøker og bruker nettstedet vårt. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres av nettleseren din på enheten din for å lagre viss informasjon eller bildefiler, for eksempel piksler. Neste gang du besøker nettstedet vårt på samme enhet, vil informasjonen som er lagret i informasjonskapslene senere bli overført enten til nettstedet vårt («Førsteparten Informasjonskapsel”) eller til en annen nettside som informasjonskapselen tilhører ("Tredjepartsinformasjonskapsel").

Gjennom informasjonen som er lagret og returnert, kan den respektive nettsiden gjenkjenne at du allerede har åpnet og besøkt den med nettleseren du bruker på den enheten. Vi bruker denne informasjonen for å kunne designe og vise nettsiden på en optimal måte i tråd med dine preferanser. I den forbindelse er det bare selve informasjonskapselen som identifiseres på enheten din. Utover dette vil dine personopplysninger kun lagres etter ditt uttrykkelige samtykke eller hvis det er strengt nødvendig for å kunne bruke tjenesten som tilbys og tilgang til av deg i samsvar med dette.

Denne nettsiden bruker følgende typer informasjonskapsler/verktøy, hvis omfang og funksjonalitet er forklart nedenfor:

• Type A: Teknisk/publikumsmåling – for å sikre at den etterspurte tjenesten kan leveres inkludert grunnleggende analyse. (Ingen samtykke nødvendig i henhold til ePrivacy-direktivet 2002/58 EC).
• Type B: Funksjonell og ytelse – Ytterligere verktøy for å måle ytelsen/attraktiviteten til nettstedet vårt og for å gi ytterligere ekstra (personlig tilpassede) funksjonaliteter.
• Type C: Markedsføring – Verktøy på tvers av nettsteder for markedsføringsprofilering basert på brukeratferd.

Du finner mer informasjon om i beskrivelsen av verktøyene implementert på våre nettsider i denne personvernerklæringen. I tilfelle denne nettsiden bruker en samtykkeadministrasjonsplattform kan du i tillegg finne mer informasjon der.

Vær oppmerksom på at verktøyene som er oppført i følgende underavsnitt kanskje ikke er i bruk konstant.
2.5.1 Consentmanager CMP – Sentral plattform for administrasjon av informasjonskapsler
Formål/informasjon:
Denne nettsiden bruker samtykkestyringsverktøyet "Consentmanager" (www.consentmanager.net) for å innhente samtykke til databehandling og bruk av informasjonskapsler eller sammenlignbare funksjoner. Ved hjelp av "consentmanager" har du muligheten til å gi ditt samtykke til visse funksjoner på nettstedet vårt, f.eks. med det formål å integrere eksterne elementer, integrere strømmeinnhold, statistisk analyse, måling og personlig tilpasset annonsering. Ved hjelp av "Consentmanager" kan du gi eller avvise ditt samtykke for alle eller individuelle formål eller funksjoner. Innstillingene du har gjort kan også endres i etterkant. Hensikten med å integrere «consentmanager» er å la brukerne av nettstedet vårt bestemme over de ovennevnte funksjonene og, som en del av den videre bruken av nettstedet vårt, tilby muligheten til å endre innstillinger som allerede er gjort. Ved å bruke «consentmanager» behandles personopplysninger og informasjon fra sluttenheten din, slik som IP-adressen.

Ved å behandle dataene hjelper samtykkeansvarlig oss med å oppfylle våre juridiske forpliktelser (f.eks. bevisplikt). Våre interesser i behandlingen ligger i lagring av brukerinnstillinger og preferanser med hensyn til bruk av informasjonskapsler og andre funksjoner. "Consentmanager" lagrer dataene dine så lenge brukerinnstillingene dine er aktive.
 
Levering av dine personopplysninger er nødvendig for gjennomføring av kontrakten eller en situasjon som ligner på en kontrakt. Du er ikke forpliktet til å oppgi dine personopplysninger. Hvis dine personopplysninger ikke er oppgitt, kan du ikke bruke den beskrevne tjenesten.

Informasjonskapsler/verktøy: Type A. Mer informasjon finner du i avsnittet "Informasjonskapsler/verktøy".

Mottakere:
Hovedleverandør av tjenester er Consentmanager AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås Sverige.
Ytterligere mottakere finner du i generelle mottakere avsnitt 1.4.

Sletting:
Dataene slettes etter 13 måneder. Valget du har gjort (samtykke/innstilling) vil bli lagret i ett år og kan sees i Innstillingene for informasjonskapsler som du finner nederst på hovedsiden. Du kan alltid slette valget ditt ved å slette informasjonskapslene i nettleseren din.

Rettslig grunnlag:
Art. 6 (1) b GDPR (situasjon som ligner på en kontrakt)
Art. 6 (1) c GDPR (når behandling er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse)
 
2.5.2 Beiersdorf Simplicity
Formål/informasjon:
Dette nettstedet bruker Matomo til å analysere og jevnlig forbedre bruken av nettstedet vårt. Det hjelper oss å sikre at nettstedet fungerer korrekt, spesielt ved å sjekke funksjonaliteten til nettstedet (f.eks. for å oppdage problemer med nettsidenavigasjon eller for å sikre nok serverkapasitet). Statistikken innhentet lar oss også forbedre nettsiden vår og gjøre den mer interessant for deg som bruker. Din IP-adresse blir automatisk anonymisert.

Informasjonskapsler/verktøy: Type A. Mer informasjon finner du i avsnittet "Informasjonskapsler/verktøy".

Mottakere:
Plattform/vertsleverandør

Overføringer til tredjeland er mulig. Som en passende sikring standard kontraktsmessige klausuler i henhold til art. 46 GDPR ble inngått. For tredjeland/selskaper som faller inn under et adekvansvedtak, gjelder også adekvansvedtaket. For mer informasjon (f.eks. en kopi av garantiene) kan du kontakte oss som nevnt under punkt 1.2.
Ytterligere mottakere finner du i generelle mottakere avsnitt 1.4.

Sletting/uttak:
De innsamlede personopplysningene vil bli slettet etter 1 dag. Din IP-adresse vil bli anonymisert umiddelbart. Du kan deaktivere dette verktøyet via innstillingene for informasjonskapsler. Innstillingene for informasjonskapsler finner du nederst på hovedsiden.

Lovlig basis:
Art. 6 (f) GDPR (legitim interesse for å sikre nettstedets drift og statistisk bruk)
 
2.5.3 Google Analytics
Formål/informasjon:
Denne nettsiden bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google Ireland Ltd. ("Google"). Konfigurasjonen av Google Analytics har blitt endret av oss til funksjonen kun for måling, med mindre separat samtykke for ytterligere annonseringsfunksjoner er gitt.

Google Analytics bruker en bestemt form for informasjonskapsel, som lagres på datamaskinen din og muliggjør en analyse av din bruk av nettstedet vårt. Informasjonskapslene som angis av Google Analytics for måling er førsteparts informasjonskapsler, noe som betyr at datasubjektenes informasjonskapselverdier vil være forskjellige for hver kunde (dvs. det er ikke én enkelt Google Analytics-informasjonskapsel-ID som brukes på alle nettsteder som bruker Google Analytics). Informasjonen om din bruk av denne nettsiden som genereres av informasjonskapselen, overføres vanligvis til en Google-server i USA og lagres der.

Google Analytics brukes kun med IP-anonymisering. IP-adressene anonymiseres som standard av Google og i tillegg av oss. 

Google bruker denne informasjonen på våre vegne for å analysere din bruk av denne nettsiden for å kompilere rapporter om nettstedets aktiviteter og tilby tilleggstjenester relatert til nettstedet og internettbruk. 

Vi bruker Google Analytics for å analysere og jevnlig forbedre bruken av nettstedet vårt. Vi kan bruke innhentet statistikk til å forbedre tilbudet vårt og gjøre det mer interessant for deg som bruker. I tillegg får vi informasjon om funksjonaliteten til nettstedet vårt (for eksempel for å oppdage navigasjonsproblemer).

I konfigurasjonen av Google Analytics sørget vi for at Google mottar disse dataene som en prosessor og har derfor ikke lov til å bruke disse dataene til egne formål. "Google Analytics-annonseringsfunksjoner"-konfigurasjonen er uavhengig av dette og er beskrevet i den aktuelle delen nedenfor, forutsatt at den også brukes på denne nettsiden.

Informasjonskapsler/Verktøy: Type B. Mer informasjon finnes i avsnittet «Informasjonskapsler/verktøy».

Mottakere:
Hovedtjenesteleverandør: Google Ireland Ltd,  Irland.

Overføringer til tredjeland er mulig. Som en passende sikring standard kontraktsmessige klausuler i henhold til art. 46 GDPR ble inngått. For tredjeland/selskaper som faller inn under et adekvansvedtak, gjelder også adekvansvedtaket. For mer informasjon (f.eks. en kopi av garantiene) kan du kontakte oss som nevnt under punkt 1.2.

Ytterligere mottakere finner du i generelle mottakere avsnitt 1.4.

Sletting/uttak:
Du kan deaktivere dette verktøyet via innstillingene for informasjonskapsler. Innstillingene for informasjonskapsler finner du nederst på hovedsiden.
Levetid for informasjonskapsler: opptil 12 måneder (dette gjelder kun for informasjonskapsler som er satt av denne nettsiden)
Maksimal lagringstid for data: opptil 26 måneder.

Rettslig grunnlag:
Art. 6 (1) a GDPR (samtykke)
 
2.5.4 A/B-testing
Formål/informasjon:
Denne nettsiden foretar også analyser av brukeratferd via en såkalt A/B-testing. Vi kan vise deg nettsidene våre med litt variert innhold, avhengig av profiloppgaven din. Dette gjør oss i stand til å analysere og jevnlig forbedre tjenestene våre og gjøre dem mer interessante for deg som bruker.

Informasjonskapsler lagres på datamaskinen din for disse analysene. Informasjonen som samles inn på denne måten lagres utelukkende på en server i EU. Du kan forhindre lagring av informasjonskapsler ved å gjøre de riktige innstillingene ved å bruke nettleserprogramvaren.

Før analysene gjennomføres viderebehandles IP-adressene i forkortet form, slik at direkte personlig kontakt kan utelukkes. IP-adressen som overføres av nettleseren din er ikke slått sammen med andre data som samles inn av oss.

Informasjonskapsel/verktøy: Type B. Mer informasjon finner du i avsnittet "Informasjonskapsler/verktøy".

Mottakere:
Dataene er tilgjengelige for våre analytiske tjenesteleverandører basert i EU.

Sletting/innvending:
Du kan deaktivere dette verktøyet via innstillingene for informasjonskapsler. Innstillingene for informasjonskapsler finner du nederst på hovedsiden.

Levetid for informasjonskapsler: opptil 2 år (dette gjelder kun for informasjonskapsler som er satt av denne nettsiden).

Maksimal lagringstid for data: opptil 25 måneder.

Rettslig grunnlag:
Art. 6 (1) a GDPR (samtykke)
 
2.5.5 Google Ads (tidligere Google Adwords)
Formål/informasjon:
Google Ads-konvertering

Vi bruker tjenestene til Google Ads for å gjøre oppmerksom på våre attraktive tilbud ved hjelp av annonser (såkalte Google Ads) på eksterne nettsider. Vi kan avgjøre i forhold til dataene til annonsekampanjene hvor vellykket de enkelte annonsetiltakene er. Vi er interessert i å vise deg annonser som er av interesse for deg, for å gjøre nettstedet vårt mer interessant for deg og for å oppnå en rettferdig beregning av annonseringskostnadene.

Annonsene leveres av Google via såkalte «Annonseservere». Til dette formålet bruker vi annonseserverinformasjonskapsler, gjennom hvilke visse parametere for måling av suksess, som for eksempel innsetting av annonser eller klikk fra brukere, kan måles. Hvis du går inn på nettstedet vårt via en Google-annonse, lagrer Google Ads en informasjonskapsel på enheten din. For denne informasjonskapselen lagres vanligvis den unike informasjonskapsel-ID-en, antall annonsevisninger per plassering (frekvens), siste visning (relevant for konverteringer etter visning) og bortvalgsinformasjon (merke at brukeren ikke lenger ønsker å bli adressert) som analyseverdier.

Disse informasjonskapslene gjør at Google kan gjenkjenne nettleseren din. Hvis en bruker besøker bestemte sider på en Ads-kundes nettsted og informasjonskapselen som er lagret på enheten deres ikke har utløpt, kan Google og kunden gjenkjenne at brukeren har klikket på annonsen og har blitt omdirigert til denne siden. Hver Ads-kunde blir tildelt en annen informasjonskapsel. Informasjonskapsler kan derfor ikke spores via nettsidene til Ads-kunder. Vi samler ikke inn og behandler noen personopplysninger i de nevnte reklametiltakene. Vi mottar kun statistiske evalueringer fra Google. På grunnlag av disse evalueringene kan vi gjenkjenne hvilke av de brukte reklametiltakene som er spesielt effektive. Vi mottar ingen ytterligere data fra bruken av reklamemateriell; spesielt kan vi ikke identifisere brukere på grunnlag av denne informasjonen.

På grunn av markedsføringsverktøyene som brukes, starter nettleseren din automatisk en direkte tilkobling til Google-serveren. Vi har ingen innflytelse på omfanget og den videre bruken av dataene som hentes inn ved bruk av dette verktøyet av Google og informerer deg derfor i henhold til vår kunnskap: Ved integrering av annonsekonvertering mottar Google informasjonen som du kalte den aktuelle delen av vårt internettopptreden eller klikket på en kunngjøring av oss. Hvis du er registrert med en Google-tjeneste, kan Google knytte besøket ditt til kontoen din. Selv om du ikke er registrert hos Google eller ikke har logget på, er det mulig at leverandørene kan hente og lagre IP-adressen din.

Google Ads remarketing

Vi bruker remarketingfunksjonen i Google Ads-tjenesten. Remarketingfunksjonen lar oss presentere for brukere av nettstedet vårt annonser basert på deres interesser på nettsteder innenfor Googles annonsenettverk (i Google-søk eller på YouTube, såkalte "Google-annonser" eller på andre nettsteder). For dette formålet analyseres brukernes interaksjon på nettsiden vår, f.eks. hvilke tilbud brukeren var interessert i, for å kunne vise målrettet annonsering til brukerne selv etter å ha besøkt nettsiden vår på andre sider. For å gjøre dette lagrer Google informasjonskapsler i nettleserne til brukere som besøker visse Google-tjenester eller nettsteder i Google Displaynettverk. Denne informasjonskapselen brukes til å registrere besøkene til disse brukerne. Nummeret brukes til å identifisere en nettleser på en bestemt enhet.

Informasjonskapsler/verktøy: Type C. Mer informasjon finner du i seksjonen "Cookies/Verktøy".


Mottakere/Kilde: Hovedtjenesteleverandør og kilde:Google Ireland Ltd, Irland.
 
Overføringer til tredjeland er mulig. Som en passende sikring standard kontraktsmessige klausuler i henhold til art. 46 GDPR ble inngått. For tredjeland/selskaper som faller inn under et adekvansvedtak, gjelder også adekvansvedtaket. For mer informasjon (f.eks. en kopi av garantiene) kan du kontakte oss som nevnt under punkt 1.2.

Ytterligere mottakere finner du i generelle mottakere avsnitt 1.4.

Sletting/uttak:
Du kan deaktivere dette verktøyet via innstillingene for informasjonskapsler. Innstillingene for informasjonskapsler finner du nederst på hovedsiden.

Levetid for informasjonskapsler: opptil 180 dager (dette gjelder kun for informasjonskapsler som er satt av denne nettsiden).

Rettslig grunnlag:
Art. 6 (1) a GDPR (samtykke)
 
2.5.6 Google Analytics-annonseringsfunksjoner
Dette nettstedet bruker også de utvidede funksjonene til Google Analytics (Google Analytics-annonseringsfunksjoner) i tillegg til standardfunksjonene. Google Analytics-annonseringsfunksjonene implementert på denne nettsiden inkluderer:

• Visningsrapportering for Google Displaynettverk
• Google Analytics demografi og interesserapportering
• Remarketingmålgrupper basert på spesifikk atferd, demografi og interessedata, deling av disse listene med Google Ads
• Integrerte tjenester som krever at Google Analytics samler inn data for reklameformål, inkludert innsamling av data via informasjonskapsler og identifikatorer for annonsering.
• Google Signals for å få mer informasjon om deg når du er logget på Google-kontoen din i nettleseren du bruker for å gå inn på dette nettstedet. Denne funksjonen er bare aktiv hvis du i tillegg har samtykket til datadeling/personalisering av annonser i Google-innstillingene dine. 


Vi bruker derfor førstepartsinformasjonskapsler (f.eks. Google Analytics-informasjonskapsler) og Google-annonseringskapsler og identifikatorer sammen for å optimalisere nettstedet vårt.

Informasjonskapsel/Verktøy: Type C. Mer informasjon finnes i avsnittet «Informasjonskapsler/verktøy».

Informasjon om Googles samtykkemodus:
I tillegg bruker dette nettstedet Google Consent Mode. Consent Mode sender statistiske data via pings uten informasjonskapsler om hvorvidt en bruker har klikket på en annonse eller lenke og har landet på nettstedet vårt (konvertering). De statistiske dataene brukes deretter med en matematisk modellering for å forbedre den interne rapporteringen. En ping inneholder som standard teknisk informasjon som IP-adresse, plattformtype eller skjermoppløsning. Ettersom disse opplysningene eller kombinasjonen av dem teoretisk sett kan anses som personopplysninger av Google Ireland Ltd, er det iverksatt ytterligere tiltak for å sikre at ping-dataene ikke er personopplysninger: Visse opplysninger i pingen settes til en standardverdi av serveren vår før de sendes til Google Analytics.

 

Mottakere/Kilde:
Hovedtjenesteleverandør og kilde: Google Ireland Ltd, Irland.

Overføringer til tredjeland er mulig. Som en passende sikring standard kontraktsmessige klausuler i henhold til art. 46 GDPR ble inngått. For tredjeland/selskaper som faller inn under et adekvansvedtak, gjelder også adekvansvedtaket. For mer informasjon (f.eks. en kopi av garantiene) kan du kontakte oss som nevnt under punkt 1.2.
Ytterligere mottakere finner du i generelle mottakere avsnitt 1.4.

Sletting/uttak:
Du kan deaktivere dette verktøyet via innstillingene for informasjonskapsler. Innstillingene for informasjonskapsler finner du nederst på hovedsiden.

Levetid for informasjonskapsler: opptil 12 måneder (dette gjelder kun for informasjonskapsler som er satt av denne nettsiden).

Rettslig grunnlag:
Art. 6 (1) a GDPR (samtykke)

 

 
2.5.7 Google Campaign Manager
Formål/informasjon:
Denne nettsiden bruker også det nettbaserte markedsføringsverktøyet Campaign Manager by Google. Campaign Manager bruker informasjonskapsler for å vise annonser som er relevante for brukere, forbedre kampanjeytelsesrapporter eller for å forhindre at en bruker ser de samme annonsene mer enn én gang. Google bruker en informasjonskapsel-ID for å spore hvilke annonser som vises i hvilken nettleser og for å forhindre at de vises mer enn én gang. I tillegg kan Campaign Manager bruke informasjonskapsel-ID-er for å samle såkalte konverteringer relatert til annonseforespørsler. Dette er for eksempel tilfellet når en bruker ser en Campaign Manager-annonse og senere besøker annonsørens nettsted med samme nettleser og kjøper noe der.

Nettleseren din oppretter automatisk en direkte forbindelse til Google-serveren når du besøker nettstedet vårt. Vi har ingen innflytelse på omfanget og den videre bruken av dataene som samles inn av Google gjennom bruken av dette verktøyet og informerer deg derfor i henhold til vårt kunnskapsnivå: Ved å integrere Campaign Manager mottar Google informasjonen som du har kalt den tilsvarende delen av vår Internett-tilstedeværelse eller klikket på en annonse fra oss. Hvis du er registrert med en Google-tjeneste, kan Google knytte besøket ditt til kontoen din. Selv om du ikke er registrert hos Google eller ikke har logget på, er det mulig at leverandørene kan hente og lagre IP-adressen din.

I tillegg til dette lar Campaign Manager-informasjonskapsler (f.eks. kalt DoubleClick eller Floodlight) oss forstå om du fullfører bestemte handlinger på nettsiden(e) etter å ha sett en av våre visnings-/videoannonser på Google eller andre plattformer gjennom Campaign Manager eller klikket på gjennom en (konverteringssporing). Campaign Manager bruker denne informasjonskapselen for å forstå innholdet du har interagert med på våre nettsider for å kunne sende deg målrettet annonsering senere.

Brukte informasjonskapsler: Type C. Mer informasjon finner du i avsnittet "Cookies/Verktøy".

Mottakere:
Hovedtjenesteleverandør: Google Ireland Ltd, Irland.

Overføringer til tredjeland er mulig. Som en passende sikring standard kontraktsmessige klausuler i henhold til art. 46 GDPR ble inngått. For tredjeland/selskaper som faller inn under et adekvansvedtak, gjelder også adekvansvedtaket. For mer informasjon (f.eks. en kopi av garantiene) kan du kontakte oss som nevnt under punkt 1.2.

Ytterligere mottakere finner du i generelle mottakere avsnitt 1.4.

Sletting/Uttak:
Du kan deaktivere dette verktøyet via innstillingene for informasjonskapsler. Innstillingene for informasjonskapsler finner du nederst på hovedsiden.

Levetid for informasjonskapsler: opptil 180 dager etter siste interaksjon (dette gjelder kun for informasjonskapsler som er satt av denne nettsiden)

Rettslig grunnlag:
Art. 6 (1) a GDPR (samtykke)
 
2.5.8 Adform
Formål/informasjon:
Denne nettsiden bruker online markedsføringsverktøyet Adform by Adform A/S Danmark. Adform bruker sporing på nettstedet vårt via informasjonskapsler og lignende sporingsteknologier basert på ID-er (kort informasjonskapsel). Adform-informasjonskapselen plasseres på nettstedet vårt så snart du har gitt ditt samtykke. En Adform-informasjonskapsel vil også bli plassert hvis du ser annonsen vår plassert på tredjeparts nettsteder via Adform og du har samtykket til informasjonskapsler på denne nettsiden.

Det rettslige grunnlaget for plassering av Adform-informasjonskapsler er ditt samtykke. Personopplysninger samles inn for analytiske formål og for å optimalisere og tilpasse reklamekampanjer for Adforms kunder, inkludert oss. Adform-informasjonskapselen samler inn følgende data fra oss eller reklamematerialet vårt: Informasjonskapsel-ID, enhetstype / ID, tidspunkt for klikk på nettstedet eller reklamemediet, nettadressen til nettstedet eller reklamemediet, informasjon som automatisk sendes av enheten din (inkludert språkinnstilling, IP-adresse, demografiske data), interessedata, sosiodemografiske data knyttet til en informasjonskapsel eller annen ID.

Informasjonskapsel/Verktøy: Type C. Mer informasjon finnes i avsnittet «Informasjonskapsler/verktøy».

Mottakere:
Hovedleverandør av tjenester: Adform A/S, Danmark.
 
Felles kontroll:
Vi og Adform er felles behandlingsansvarlige for innsamling av personopplysninger og utlevering av dem til Adform ved hjelp av Adform-informasjonskapselen og som felleskontrollanter. Avtalen fastsetter hvem som er ansvarlig for overholdelse av visse databeskyttelsesplikter og hvem som er ansvarlig for oppfølging i forhold til dine personvernrettigheter. Adform er ansvarlig for å svare på dine spørsmål og for dine databeskyttelsesrettigheter (f.eks. plikten til å gi informasjon, din rett til å protestere osv.). For å utøve rettighetene dine kan du kontakte Adform på følgende lenke. [https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy]. Du kan også kontakte oss om dette. Du kan trekke tilbake samtykket til informasjonskapsler når som helst og uten å oppgi grunner, ved å kontakte Adform eller deaktivere verktøyene som angitt nedenfor.

Når Adform behandler dataene til egne formål, er Adform den eneste behandlingsansvarlige og eneansvarlig for optimalisering av annonsekampanjer og målgrupper. Adform vil analysere dataene som samles inn via informasjonskapsler og ID-er for å kunne levere målrettede annonsekjøp på vegne av Adforms kunder (inkludert oss), som beskrevet i Adforms personvernpolicy. Klikk her [https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/product-and-services-privacy-policy] for ytterligere informasjon om Adforms behandling, inkludert når Adform vil slette dataene dine.

Ytterligere mottakere finner du i generelle mottakere avsnitt 1.4.

Sletting/uttak:
Du kan deaktivere dette verktøyet via innstillingene for informasjonskapsler. Innstillingene for informasjonskapsler finner du nederst på hovedsiden.

Levetid for informasjonskapsler: opptil 180 dager etter siste interaksjon (dette gjelder kun for informasjonskapsler som er satt av denne nettsiden)

Maksimal lagringstid for data: opptil 13 måneder.

Rettslig grunnlag:
Art. 6 (1) a GDPR (samtykke)
 
2.5.9 (Nettsted) Facebook Custom Audiences / Conversion ("Facebook Pixel")
Formål/informasjon:
Denne nettsiden bruker den såkalte ""Facebook Pixel"" og Conversions API til det sosiale nettverket ""Facebook"" av Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (Meta) for følgende formål:
• Facebook (nettsted) tilpassede målgrupper
Vi bruker Facebook-pikselen og Conversions API til remarketingformål for å kunne kontakte deg igjen innen 180 dager. Dette lar oss vise interessebaserte annonser ("Facebook-annonser") til brukere av nettstedet når de besøker det sosiale nettverket ""Facebook"" eller andre nettsteder som også bruker dette verktøyet. På denne måten forfølger vi interessen for å vise annonser som er av interesse for deg for å gjøre nettsiden eller tilbudene våre mer interessante for deg.

• Facebook-konvertering
Vi bruker også Facebook Pixel og Conversions API for å sikre at våre Facebook-annonser samsvarer med brukernes potensielle interesse og ikke er irriterende. Ved hjelp av Facebook Pixel kan vi spore effektiviteten til Facebook-annonser for statistiske og markedsundersøkelsesformål ved å se om brukere ble omdirigert til nettstedet vårt etter å ha klikket på en Facebook-annonse (såkalt ""konvertering"").

På grunn av markedsføringsverktøyene som brukes (Facebook Pixel og Conversions API), oppretter nettleseren din automatisk en direkte forbindelse med Facebook-serveren så snart du har godtatt bruken av informasjonskapsler som krever ditt samtykke. Gjennom integreringen av Facebook-pikselen og bruken av Conversions API, mottar Facebook informasjonen om at du har kalt opp den tilsvarende nettsiden til vår internett-tilstedeværelse eller klikket på en annonse fra oss. Hvis du er registrert med en Facebook-tjeneste, kan Facebook tilordne besøket til kontoen din.

Behandlingen av disse dataene av Facebook skjer innenfor rammen av Facebooks datapolicy. Spesiell informasjon og detaljer om Facebook-pikselen, Conversions API og dens funksjonalitet finnes også i Facebook-hjelpeområdet.

Informasjonskapsel/Verktøy: Type C. Mer informasjon finnes i avsnittet «Informasjonskapsler/verktøy».

Mottakere:
Felleskontrollør:

Vi er i fellesskap ansvarlige med Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (Meta) for innsamling og overføring av data i denne prosessen. Dette gjelder følgende formål:
• Oppretting av individualiserte eller passende annonser, samt for optimalisering av dem
• Levering av kommersielle og transaksjonsrelaterte meldinger (f.eks. via Messenger)

Følgende prosesser er derfor ikke dekket av felles kontrollansvar:
• Prosessen som finner sted etter innsamling og overføring er innenfor Metas ansvar.
• Utarbeidelse av rapporter og analyser i aggregert og anonymisert form utføres som Behandler og er derfor innenfor vårt ansvar.

Vi har inngått en tilsvarende avtale med Meta for felles kontrollansvar, som kan nås her: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Denne avtalen definerer det respektive ansvaret for å oppfylle forpliktelsen i henhold til GDPR med hensyn til felles kontrollansvar.

Kontaktinformasjonen til behandlingsansvarlig og databeskyttelsesansvarlig til Meta finner du her: https://www.facebook.com/about/privacy.

Vi har avtalt med Meta at Meta kan brukes som kontaktpunkt for utøvelse av registrerte rettigheter (se avsnitt 1.3). Uten at dette berører, er jurisdiksjonen til rettighetene til datasubjekter ikke begrenset.

Ytterligere informasjon om hvordan Meta behandler personopplysninger, inkludert dets juridiske grunnlag og ytterligere informasjon om rettighetene til registrerte personer finner du her: https://www.facebook.com/about/privacy. Vi overfører opplysningene innenfor rammen av felles kontrollansvar basert på legitim interesse i henhold til art. 6 (1) f GDPR.

Informasjon om datasikkerhetsvilkårene finner du her. https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms og om behandling på grunnlag av standard kontraktuelle klausuler finner du her: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.

Ytterligere mottakere finner du i generelle mottakere avsnitt 1.4.

Sletting/uttak:
Du kan deaktivere dette verktøyet via innstillingene for informasjonskapsler. Innstillingene for informasjonskapsler finner du nederst på hovedsiden. Og for påloggede brukere på https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

Levetid for informasjonskapsler: opptil 180 dager etter siste interaksjon (dette gjelder kun for informasjonskapsler som er satt av denne nettsiden)

Rettslig grunnlag:
Art. 6 (1) a GDPR (samtykke)
 
2.5.11 Where to buy (Swaven/MikMak)
Formål/informasjon:
På nettsiden vår gir vi deg en liste over forskjellige nettbutikker, hvor du kan kjøpe produktene våre (f.eks. med et handlekurvsymbol). For en bedre brukeropplevelse og for å vise lokale butikker bruker vi geolokaliseringen til den besøkende for å tilpasse tjenesten. Vi opererer i byskala geolokalisering ved å delvis analysere den anonymiserte IP-adressen. En mer presis geolokalisering kan brukes når brukeren har validert funksjonen i nettleseren. Geolokaliseringen brukes kun under økten.

Dette verktøyet bruker funksjoner spesielt for å ivareta sikkerheten mot eksterne angrep via øktinformasjonskapsler. Det gir også analytisk informasjon og aggregerte kjøpsdata for å analysere verktøyets effektivitet, noe som også er vår legitime interesse. Sporing på tvers av nettsteder forekommer ikke, så vi får ikke informasjon om du har kjøpt noe i den valgte butikken.

Informasjonskapsel/Verktøy: Type A. Mer informasjon finnes i delen "Informasjonskapsler/verktøy".

Mottakere:
Swaven SAS, Paris, Frankrike.

Overføringer til tredjeland er mulig. Som en passende sikring standard kontraktsmessige klausuler i henhold til art. 46 GDPR ble inngått. For tredjeland/selskaper som faller inn under et adekvansvedtak, gjelder også adekvansvedtaket. For mer informasjon (f.eks. en kopi av garantiene) kan du kontakte oss som nevnt under punkt 1.2. Ytterligere mottakere finner du i generelle mottakere avsnitt 1.4.

Sletting:
IP-adressen for geolokaliseringen blir automatisk anonymisert.
Levetid for informasjonskapsler: Økt (dette gjelder kun for informasjonskapsler som er satt av denne nettsiden)

Rettslig grunnlag:
Art. 6 (1) f GDPR (legitime interesse)

2.5.12 Pinterest Pixel
Formål/informasjon:
Denne nettsiden bruker Pinterest-pikselen til det sosiale nettverket "Pinterest" til remarketingformål for å kunne adressere deg eller andre nettsteder som også bruker metoden.

På grunn av markedsføringsverktøyene som brukes, oppretter nettleseren din automatisk en direkte forbindelse med Pinterest-serveren så snart du har samtykket til bruk av informasjonskapsler som krever samtykke. Gjennom integreringen av Pinterest-pikselen mottar Pinterest informasjonen om at du har kalt opp den tilsvarende nettsiden på nettstedet vårt eller klikket på en annonse fra oss. Hvis du er registrert hos Pinterest, kan Pinterest tilordne besøket til kontoen din.

I tillegg til IP-adressen og markedsføringsidentifikatoren, mottar Pinterest også informasjon om sluttenheten som brukes, nettstedet besøkt og tidspunktet og kan tilordne disse dataene til din Pinterest-konto. Pinterest behandler disse dataene på eget ansvar. Vi har ingen innflytelse på datainnsamlingen og den videre behandlingen av Pinterest.

Informasjonskapsel/Verktøy: Type C. Mer informasjon finnes i avsnittet «Informasjonskapsler/verktøy».

Mottakere:
Hovedtjenesteleverandør: Pinterest Europe Limited, Irland.

Overføringer til tredjeland er mulig. Som en passende sikring standard kontraktsmessige klausuler i henhold til art. 46 GDPR ble inngått. For tredjeland/selskaper som faller inn under et adekvansvedtak, gjelder også adekvansvedtaket. For mer informasjon (f.eks. en kopi av garantiene) kan du kontakte oss som nevnt under punkt 1.2.

Ytterligere mottakere finner du i generelle mottakere avsnitt 1.4.

Sletting/uttak:
Du kan deaktivere dette verktøyet via innstillingene for informasjonskapsler. Innstillingene for informasjonskapsler finner du nederst på hovedsiden.

Levetid for informasjonskapsler: opptil 180 dager etter siste interaksjon (dette gjelder kun for informasjonskapsler satt via denne nettsiden).

Rettslig grunnlag:
Art. 6 (1) a GDPR (samtykke)

2.5.13 Floodlight activities/ DV360
Formål/informasjon:
Denne nettsiden bruker DV360s Floodlight-tag for å måle effektiviteten til våre annonsekampanjer, for å begrense frekvensen du får vist en bestemt annonse med, og for å vise kun annonser som er relevante for deg og dine interesser. Spesielt blir informasjon om annonsene du klikker på, samt din tidligere brukeratferd på tredjeparts nettsteder, samlet inn og lagret. Google bruker en informasjonskapsel-ID for å registrere hvilke annonser som vises i hvilken nettleser og kan dermed forhindre at de vises mer enn én gang. I tillegg kan Google bruke informasjonskapsel-ID-er for å registrere såkalte konverteringer som er relatert til annonseforespørsler. Dette er for eksempel tilfellet når en bruker ser en Google-annonse og senere ringer opp nettstedet vårt med samme nettleser og kjøper noe der. Informasjonskapslene inneholder ingen personlig informasjon som e-postadresser, navn eller adresser.

På grunn av markedsføringsverktøyene som brukes, oppretter nettleseren din automatisk en direkte forbindelse med Googles server. Gjennom integreringen av flomlys-taggen mottar Google informasjonen om at du har kalt opp den tilsvarende delen av nettstedet vårt eller klikket på en annonse fra oss.

I tillegg lar Floodlight-taggene som brukes oss forstå om du utfører bestemte handlinger på nettstedet vårt etter at du har kalt opp en av våre visnings-/videoannonser på en annen plattform eller klikket på den (konverteringssporing). Google bruker denne informasjonskapselen for å forstå innholdet du har interaksjon med på nettsidene våre for senere å sende deg målrettet annonsering.

Informasjonskapsel/Verktøy: Type C. Mer informasjon finnes i avsnittet «Informasjonskapsler/verktøy».

Mottakere:
Hovedtjenesteleverandør: Google Ireland Ltd, Irland.

Overføringer til tredjeland er mulig. Som en passende sikring standard kontraktsmessige klausuler i henhold til art. 46 GDPR ble inngått. For tredjeland/selskaper som faller inn under et adekvansvedtak, gjelder også adekvansvedtaket. For mer informasjon (f.eks. en kopi av garantiene) kan du kontakte oss som nevnt under punkt 1.2.

Ytterligere mottakere finner du i generelle mottakere avsnitt 1.4.

Sletting/uttak:
Du kan deaktivere dette verktøyet via innstillingene for informasjonskapsler. Innstillingene for informasjonskapsler finner du nederst på hovedsiden.

Levetid for informasjonskapsler: opptil 180 dager etter siste interaksjon (dette gjelder kun for informasjonskapsler som er satt av denne nettsiden)

Rettslig grunnlag:
Art. 6 (1) a GDPR (samtykke)
 
2.5.14 Sosiale plugin-moduler
Formål/informasjon:
Sosiale plugin-moduler (“plug-ins”) til sosiale nettverk (Facebook, X, Pinterest) brukes på våre nettsider, spesielt knappene “Del” eller “Del med venner” på Facebook, hvis nettsted facebook.com drives av Meta Platforms Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irland. Plugin-modulene er vanligvis merket med en Facebook-logo.

Foruten Facebook, bruker vi plug-ins fra X (Leverandør: X Corp., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103) og Pinterest (Leverandør: Pinterest Europe Limited, 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Irland).

Av databeskyttelseshensyn har vi bevisst besluttet å ikke bruke direkte plug-ins fra sosiale nettverk på nettsidene våre. I stedet bruker vi "Shariff"-løsningen. Ved hjelp av Shariff kan vi selv bestemme når og om data overføres til operatøren av det respektive sosiale nettverket. Av denne grunn er det ingen automatisk dataoverføring til sosiale nettverk som Facebook, X eller Pinterest når du går inn på nettstedet vårt. Data vil bare bli overført til sosiale nettverk hvis du aktivt klikker på den respektive sosiale nettverksknappen. I dette tilfellet starter nettleseren en tilkobling til det respektive sosiale nettverkets servere. Ved å klikke på den respektive knappen (f.eks. "Gi videre", "Del" eller "Del med venner") godtar du at nettleseren din vil produsere en lenke til det respektive sosiale nettverkets servere og overføre bruksdata til den respektive operatøren av det sosiale nettverket og vice versa. Vi har ingen innflytelse på arten og omfanget av dataene som deretter samles inn av de sosiale nettverkene.

De sosiale nettverksleverandørene lagrer dataene som samles inn om deg som brukerprofiler og bruker disse til reklameformål, markedsundersøkelser og/eller etterspørselsorientert utforming av nettsiden deres. En slik evaluering finner sted spesielt (også for ikke-påloggede brukere) for representasjon av etterspørselsrettferdig reklame og for å informere andre brukere av det sosiale nettverket om dine aktiviteter på nettstedet vårt. Du har rett til å protestere mot opprettelsen av disse brukerprofilene, hvorved du må kontakte de respektive plugin-leverandørene for å utøve denne retten. Gjennom plugin-modulene tilbyr vi deg muligheten til å samhandle med sosiale nettverk og andre brukere, slik at vi kan forbedre tilbudet vårt og gjøre det mer interessant for deg som bruker.

Mottakere:
Hovedleverandører av tjenester:

-Meta Platforms Ireland Limited, Irland
-X Corp.,nc., USA
-Pinterest Inc., USA.

Overføringer til tredjeland er mulig. Som en passende sikring standard kontraktsmessige klausuler i henhold til art. 46 GDPR ble inngått. For tredjeland/selskaper som faller inn under et adekvansvedtak, gjelder også adekvansvedtaket. For mer informasjon (f.eks. en kopi av garantiene) kan du kontakte oss som nevnt under punkt 1.2.

Ytterligere mottakere finner du i generelle mottakere avsnitt 1.4.

Sletting:
Slettingen er hovedleverandørens ansvar.

Rettslig grunnlag:
Art. 6 (1) a GDPR (samtykke)
 
2.5.15 YouTube-videoer
Formål/informasjon:
Vi har integrert YouTube-videoer på nettstedet vårt, som er lagret på http://www.YouTube.com og kan spilles av direkte fra nettstedet vårt. Disse er alle integrert i ""utvidet databeskyttelsesmodus"", det vil si at ingen data om deg som bruker vil bli overført til YouTube, hvis du ikke klikker på videoene for å begynne å spille dem. Bare når du spiller av videoene, overføres dataene som refereres til i neste avsnitt til YouTube. Vi har ingen innflytelse på denne dataoverføringen.

Ved å spille av videoene mottar YouTube informasjonen om at du har åpnet den tilsvarende undersiden på nettstedet vårt og kan plassere ytterligere verktøy for markedsføringsformål. Hvis du er logget på Google, vil informasjonen din være direkte knyttet til kontoen din.

Informasjonskapsel/Verktøy: Type C. Mer informasjon finnes i avsnittet «Informasjonskapsler/verktøy».

Mottakere:
Hovedtjenesteleverandør: Google Ireland Ltd, Irland.

Overføringer til tredjeland er mulig. Som en passende sikring standard kontraktsmessige klausuler i henhold til art. 46 GDPR ble inngått. For tredjeland/selskaper som faller inn under et adekvansvedtak, gjelder også adekvansvedtaket. For mer informasjon (f.eks. en kopi av garantiene) kan du kontakte oss som nevnt under punkt 1.2.

Ytterligere mottakere finner du i generelle mottakere avsnitt 1.4.

Sletting/uttak:
Slettingen er hovedleverandørens ansvar.

Du kan deaktivere dette verktøyet via innstillingene for informasjonskapsler. Innstillingene for informasjonskapsler finner du nederst på hovedsiden.

Rettslig grunnlag:
Art. 6 (1) a GDPR (samtykke)
 
2.5.16 Google Tag Manager
Formål/informasjon:
Denne nettsiden bruker Google Tag Manager. Denne tjenesten lar nettstedstagger administreres gjennom et grensesnitt. Google Tag Manager implementerer bare tagger. Dette betyr at det ikke brukes informasjonskapsler og ingen personopplysninger lagres. Google Tag Manager utløser andre tagger, som igjen samler inn data om nødvendig. Google Tag Manager har imidlertid ikke tilgang til disse dataene. Hvis en deaktivering er gjort på domene- eller informasjonskapselnivå, forblir den gyldig for alle sporingskoder hvis de er implementert med Google Tag Manager.

Informasjonskapsel/Verktøy: Type A. Mer informasjon finnes i delen "Informasjonskapsler/verktøy".

Mottakere:
Hovedtjenesteleverandør: Google Ireland Ltd, Irland.

Overføringer til tredjeland er mulig. Som en passende sikring standard kontraktsmessige klausuler i henhold til art. 46 GDPR ble inngått. For tredjeland/selskaper som faller inn under et adekvansvedtak, gjelder også adekvansvedtaket. For mer informasjon (f.eks. en kopi av garantiene) kan du kontakte oss som nevnt under punkt 1.2.

Ytterligere mottakere finner du i generelle mottakere avsnitt 1.4.

Sletting:
Google Tag Manager lagrer ingen personlige data.

Rettslig grunnlag:
Art. 6 (1) f GDPR (legitime interesse)
 
 
2.5.22 Friendly Captcha 
Formål/informasjon:
Denne nettsiden bruker i spesifikke tilfeller Friendly Captcha for å unngå bruk av tekstfelt av automatiserte programmer/roboter. Det hjelper å støtte sikkerheten til nettstedet vårt og unngå SPAM for brukerne. Dette er også vår legitime interesse og oppfyller vår juridiske forpliktelse.

Ytterligere informasjon: https://friendlycaptcha.com/legal/privacy-end-users/

Informasjonskapsel/Verktøy: Type A. Mer informasjon finnes i delen "Informasjonskapsler/verktøy".

Mottakere:
Hovedtjenesteleverandør: Friendly Captcha GmbH, Tyskland.

Ytterligere mottakere finner du i generelle mottakere avsnitt 1.4.

Sletting/uttak:
IP-adressen vil umiddelbart etter innsamling anonymiseres.

Rettslig grunnlag:
Art. 6 (1) c GDPR (når behandling er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse)
Art. 6 (1) f GDPR (ved behandling i henhold til legitim interesse beskrevet ovenfor)

2.5.25 TikTok Pixel
Formål/Informasjon:
Dette nettstedet bruker den såkalte "TikTok Pixel" fra det sosiale nettverket "TikTok" (for EU: TikTok Technology Limited, Irland og TikTok Information Technologies UK Limited, Storbritannia). Dette gjør det mulig for brukere av nettstedet vårt å bli kontaktet igjen når de besøker det sosiale nettverket "TikTok".

Gjennom TikTok-pikselen oppretter nettleseren din en direkte forbindelse til TikTok-serverne så snart du har samtykket til bruk av informasjonskapsler som krever samtykke. Pikselen mottar informasjon om at du har åpnet en bestemt side på nettstedet vårt eller klikket på en av annonsene våre.  
TikTok bruker deretter disse dataene til å vise målrettet og personlig tilpasset reklame til sine brukere og til å opprette interessebaserte brukerprofiler. Dataene som samles inn fra brukerne er anonyme for oss og brukes bare til å måle effektiviteten til annonsene. 

TikTok mottar også IP-adressen din og annen informasjon om brukerens enhet, for eksempel markedsføringsidentifikator, brukt enhet, besøkt nettsted og klokkeslett. TikTok bruker disse dataene til å identifisere brukere av nettstedet vårt og til å knytte handlingene deres til en "TikTok"-brukerkonto. TikTok behandler disse dataene under eget ansvar fra overføringsøyeblikket. Vi har ingen innflytelse på den videre behandlingen av TikTok. 

Informasjon om hvordan TikTok samler inn, bruker og beskytter informasjonen som samles inn med TikTok-pikselen, finner du i detalj i personvernerklæringen for TikTok-brukere: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/en

Informasjonskapsel/verktøy: Type C. Du finner mer informasjon i avsnittet "Informasjonskapsler/verktøy".

Mottakere:
Felles behandlingsansvarlig:
Vi er sammen med TikTok Technology Limited, Irland og TikTok Information Technologies UK Limited, Storbritannia (TikTok) ansvarlig for innsamling og overføring av data som en del av denne prosessen. Dette gjelder for følgende formål:
- Måling og innsiktsrapportering
- Innsamling og overføring av utviklerdata og/eller hendelsesdata

Følgende behandlingsaktiviteter omfattes derfor ikke av den felles behandlingen: 
- Bestemme og forbedre relevansen av annonser for enkeltpersoner.
- Optimalisering av annonselevering av TikTok.
- Forbedring av brukersikkerhet, forskning, utvikling for å opprettholde og forbedre integriteten til TikToks produkter og tjenester.

Vi har inngått en tilsvarende avtale med TikTok om felles behandlingsansvar, som er tilgjengelig her: https://ads.tiktok.com/i18n/official/policy/jurisdiction-specific-terms.This avtalen definerer det respektive ansvaret for å oppfylle forpliktelsene i henhold til personvernforordningen med hensyn til felles behandlingsansvar.

Kontaktinformasjonen til den behandlingsansvarlige og personvernombudet for Tiktok finner du her: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/en

Vi har avtalt med TikTok at TikTok kan brukes som kontaktpunkt for utøvelse av de registrertes rettigheter. Uten at det berører dette, er jurisdiksjonen til de registrertes rettigheter ikke begrenset.

Vi overfører dataene innenfor rammen av felles behandlingsansvar basert på den berettigede interessen i henhold til art. 6 (1) f GDPR.

Overføringer til tredjeland er mulig. Som en passende sikkerhetsforanstaltning er det inngått standard kontraktsklausuler i henhold til Art. 46 GDPR ble inngått. For tredjeland/selskaper som faller inn under en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå, gjelder også beslutningen om tilstrekkelig beskyttelsesnivå. For mer informasjon (f.eks. en kopi av garantiene) kan du kontakte oss som nevnt i punkt 1.2. 

Du finner flere mottakere i avsnitt 1.4 om generelle mottakere.

Sletting/tilbaketrekking:
Du kan deaktivere dette verktøyet via innstillingene for informasjonskapsler. Innstillingene for informasjonskapsler finner du nederst på hovedsiden. 

Levetid for informasjonskapsler: opptil 180 dager etter siste interaksjon (dette gjelder bare informasjonskapsler som er satt av dette nettstedet).

Rettslig grunnlag: 
Art. 6 (1) a GDPR (samtykke)

 

Ytterligere tjenester som tilbys (på- og offline)

3. Ytterligere tjenester som tilbys (på- og offline)
I tillegg til nettbruken av nettstedet vårt, tilbyr vi ulike andre tjenester, som vi behandler dine personopplysninger for også i offline-sammenheng.

I motsetning til 1.2, er i noen tilfeller et Beiersdorf-selskap kontrollør for tjenestene som tilbys nedenfor, som allerede er navngitt til deg som en del av kommunikasjonen. Dersom det derfor henvises til deler av denne personvernerklæringen, f.eks. via lenke, og en Controller er allerede navngitt, f.eks. i bunnteksten/signaturen til en e-post eller kampanjekort er denne personen Kontrollør iht. Kunst. 4 nr. 7 GDPR.

3.1 Kontakt/Kommunikasjon/Samarbeid
Formål/informasjon:
Ved kommunikasjon og/eller samarbeid med oss, f.eks. på e-post eller via kontaktskjema på vår nettside, datautvekslingsplattform, det være seg f.eks. som forbruker, testperson, forretningspartner eller kunde vil dataene du oppgir (din e-postadresse, eventuelt navn og telefonnummer, eller personopplysninger som er oppgitt under samtalen) lagres og behandles av oss for å f.eks. svare på dine spørsmål, forespørsler eller med formålet med forretningsrelatert korrespondanse.

Når det gjelder samarbeidet med våre leverandører, har vi implementert en intern evalueringsprosess som i vår legitime interesse har til hensikt å forbedre forretningsforholdet ved å utvikle en "handlingsplan". Som regel behandler vi kun opplysninger om virksomheten, men det kan trekkes konklusjoner om deg som kontaktperson, dersom kommunikasjonen med leverandører undersøkes med hensyn til responstider, pålitelighet og åpenhet.

Vi kan spørre deg når du kontakter oss på telefon som forbruker om telefonsamtalen kan tas opp for kvalitetssikring og opplæringstiltak. Hvis du samtykker til opptaket, vil vi behandle all informasjon som du deler med oss under samtalen (kommunikasjonsinnhold, eventuelt også sensitive (helse) data, samt telefonnummeret ditt og andre personopplysninger).

Ved behandling av data som oppstår i løpet av kommunikasjonen, har vi en legitim interesse i å behandle dataene i samsvar med lovkrav, for intern verifisering eller i samsvar med den respektive kommunikasjonsforespørselen.

Levering av dine personopplysninger er nødvendig for gjennomføring av kontrakten eller en situasjon som ligner på en kontrakt. Du er ikke forpliktet til å oppgi dine personopplysninger. Hvis dine personopplysninger ikke er oppgitt, kan du ikke bruke den beskrevne tjenesten.

Mottakere og kilder:
For å bekjempe terrorisme er vi lovpålagt å foreta en sammenligning med sanksjonslister. Derfor behandler vi også dataene dine for å oppfylle lovkrav for sammenligning med disse listene. Videre behandler vi opplysningene dine i Beiersdorf-gruppen for forebygging og etterforskning av straffbare handlinger og annen uredelighet, vurdering og kontroll av risikoer, for intern kommunikasjon og for tilsvarende administrative formål. Dersom et tilknyttet selskap melder om behov for å samarbeide med deg som leverandør, vil vi dele våre erfaringer fra samarbeid med deg med det tilknyttede selskapet.

Hvis du er en forretningspartner, vil vi sammenligne dataene dine med publiserte lister over villedende leverandører (f.eks. advarselslister fra World Intellectual Property Organization og Bundesanzeiger Verlag GmbH) for å ta en informert beslutning om potensielle betalinger. Vi sjekker også regelmessig kredittverdigheten din i visse tilfeller (f.eks. ved inngåelse av kontrakter). Vår legitime interesse er å minimere den økonomiske risikoen. For dette formålet samarbeider vi med kredittbyråer som vi mottar nødvendige data fra. For dette formålet overfører vi navnet ditt og kontaktdataene dine til kredittbyråene.
Hvis du er en bedriftskunde eller partner, kan det være nødvendig å overføre dine personopplysninger til potensielle kjøpere som en del av en bedriftstransaksjon. I løpet av due diligence behandles vanligvis anonymiserte data. Det kan imidlertid være nødvendig i konkrete enkeltsaker å behandle personopplysninger. Vår legitime interesse ligger i gjennomføringen av selskapstransaksjonen.

I tillegg overfører vi dataene til følgende mottakere:
- Kunde/Forbruker tjenesteleverandører
- Plattform/hostingleverandør

Overføringer til tredjeland er mulig. Som en passende sikring standard kontraktsmessige klausuler i henhold til art. 46 GDPR ble inngått. For tredjeland/selskaper som faller inn under et adekvansvedtak, gjelder også adekvansvedtaket. I tillegg ble bindende bedriftsregler godkjent hos en plattform/vertsleverandør. For mer informasjon (f.eks. en kopi av garantiene) kan du kontakte oss som nevnt under punkt 1.2.

Ytterligere mottakere finner du i generelle mottakere avsnitt 1.4.

Sletting/innvending:
Vi sletter dataene som oppstår i denne sammenhengen når lagring ikke lenger er nødvendig, med mindre lovbestemte oppbevaringsplikter eksisterer eller foreldelsesfrister må overholdes.

Ved forbrukerhenvendelser gjennom vårt interne forbrukerstyringsverktøy vil personopplysningene vanligvis slettes etter ett år, dersom ingen andre lovlige oppbevaringsperioder gjelder. Som et unntak vil dataene oppbevares lenger dersom dataene er nødvendige for etablering, utøvelse eller forsvar av rettskrav.

Samtaleopptak lagres i maksimalt 90 dager.

Du kan protestere mot disse prosessene i henhold til kravene under 4.

Rettslig grunnlag:
Art. 6 (1) en GDPR sammenholdt med art. 9 (2) en GDPR (samtykke: telefonopptak)
Art. 6 (1) b GDPR (ved behandling i forbindelse med en kontrakt eller en situasjon som ligner på en kontrakt)
Art. 6 (1) c GDPR (når behandling er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse)
Art. 6 (1) f GDPR (ved behandling i henhold til legitim interesse beskrevet ovenfor)

 
- Betalingsleverandør (f.eks. cashback)

Overføringer til tredjeland er mulig. Som en passende sikring standard kontraktsmessige klausuler i henhold til art. 46 GDPR ble inngått. For tredjeland/selskaper som faller inn under et adekvansvedtak, gjelder også adekvansvedtaket. I tillegg ble bindende bedriftsregler godkjent hos en plattform/vertsleverandør. For mer informasjon (f.eks. en kopi av garantiene) kan du kontakte oss som nevnt under punkt 1.2.

Ytterligere mottakere finner du i
generelle mottakere avsnitt 1.4.

Sletting:
Dine data vil bli slettet etter den endelige behandlingen av kampanjen (se vilkår og betingelser for deltakelse), med mindre dette er i konflikt med lovbestemte oppbevaringsplikter eller foreldelsesregler.

Rettslig grunnlag:
Art. 6 (1) b GDPR (situasjon som ligner på en kontrakt)

3.5 Postutsendelser
Formål/informasjon:
Som utvalgt kunde, samarbeidspartner, testperson og/eller forbruker vil du også motta individuell produktinformasjon, tilbud, nyheter og produktprøver fra oss per post (brev).

Dette er en spesiell form for direkte markedsføring, som også er vår legitime interesse og forsterker lojaliteten ved å gi de ovenfor nevnte personene eksklusiv informasjon.

Mottakere:
-Plattform/hostingleverandør
- Leverandør av kommunikasjonstjenester
- Leverandør av frakttjenester

Overføringer til tredjeland er mulig. Som en passende sikring standard kontraktsmessige klausuler i henhold til art. 46 GDPR ble inngått. For tredjeland/selskaper som faller inn under et adekvansvedtak, gjelder også adekvansvedtaket. I tillegg ble bindende bedriftsregler godkjent hos en plattform/vertsleverandør. For mer informasjon (f.eks. en kopi av garantiene) kan du kontakte oss som nevnt under punkt 1.2.

Ytterligere mottakere finner du i
generelle mottakere avsnitt 1.4.

Sletting/innvending:
Dine data vil bli slettet så snart du har avsluttet abonnementet, med mindre dette er i konflikt med juridiske lagringsforpliktelser eller foreldelsesregler. Du kan melde deg av eller protestere mot ytterligere postforsendelser som angitt i brevet eller i  nedenfor. Videre sletter vi dine personopplysninger senest automatisk etter 24 måneders inaktivitet (f.eks. når du ikke bruker de sendte kupongene).

Rettslig grunnlag:
Art. 6 (1) f GDPR (legitime interesse)

3.6 Undersøkelser
Formål/informasjon:
Når du deltar i undersøkelser eller lignende kampanjer, behandler vi personopplysningene til formålet beskrevet i samtykket. De innsamlede dataene dekker spørsmål rundt det tiltenkte formålet med undersøkelsen eller lignende kampanje, samt ytterligere sosiodemografisk informasjon om deg. Du kan delta uten å identifisere deg, med mindre dette har vært en del av samtykket.

For noen undersøkelser er det nødvendig å sikre teknisk at ingen dobbel deltakelse eller gjenopptakelse av undersøkelsen er mulig. Dette kan for eksempel gjøres ved bruk av individuelle lenker eller informasjonskapsler.

Informasjonskapsler som brukes: Type A. Mer informasjon finner du i avsnittet
"Informasjonskapsler/verktøy".

Mottakere:
-Plattform/hostingleverandører
- Leverandør av forbrukeradministrasjon
-Eksterne instanser for undersøkelsesstøtte

Overføringer til tredjeland er mulig. Som en passende sikring standard kontraktsmessige klausuler i henhold til art. 46 GDPR ble inngått. For tredjeland/selskaper som faller inn under et adekvansvedtak, gjelder også adekvansvedtaket. I tillegg ble bindende bedriftsregler godkjent hos en plattform/vertsleverandør. For mer informasjon (f.eks. en kopi av garantiene) kan du kontakte oss som nevnt under punkt 1.2.

Ytterligere mottakere finner du i generelle mottakere avsnitt 1.4.

Sletting:
Dine data vil bli slettet etter den endelige behandlingen av undersøkelsen eller lignende kampanje (se vilkår og betingelser for deltakelse), med mindre dette er i konflikt med lovpålagte oppbevaringsplikter eller foreldelsesregler. Vanligvis vil data bli slettet etter to år.

Levetid for informasjonskapsler: opptil 180 dager (dette gjelder kun for informasjonskapsler som er satt av denne nettsiden)

Rettslig grunnlag:
Art. 6 (1) a GDPR (samtykke)