Bruksvilkår

1. Personopplysninger

Vennligst les personvernerklæringen vår for spørsmål om personvern.


2. Innhold

Materialer som bilder, fotografier, grafikk, logoer, videoer, filmer, lydfiler og tekst (“materialet”) brukes på nettsiden www.nivea.de (“nettsiden”). Materialet eies av Beiersdorf AG, Unnastr. 48, 20245 Hamburg (“Beiersdorf”), og er beskyttet av opphavsretten, varemerkeloven, designloven under tysk og internasjonal lovgivning.  All bruk av materiale, utover privat bruk, krever skriftlig forhåndssamtykke av Beiersdorf AS. Det samme gjelder all form for endring av materialet, spesielt oversettelse eller noen annen form for gjengivelse samt distribusjon av materialet. 

For materiale som er gjort tilgjengelig for nedlasting på nettsiden (for eksempel i Mediesenteret), gjelder særskilte vilkår beskrevet der.


3. Ansvarsfraskrivelse

Dersom brukeren laster ned materiell eller på noen måte benytter seg av det, skjer dette for brukerens egen risiko. Beiersdorf påtar seg intet ansvar for eventuell skade, spesielt på datafiler, maskinvare eller programvare. Ansvaret for bevisst intensjon og grov uaktsomhet forblir upåvirket. Beiersdorf påtar seg intet ansvar for krenkelse av tredjeparters rettigheter.

Informasjonen på dette nettstedet er omhyggelig utarbeidet og kontrollert. Beiersdorf påtar seg imidlertid intet ansvar for at den er korrekt, oppdatert og komplett. Dette nettstedet har som formål å gi generell informasjon, og erstatter på ingen måte råd fra spesialist eller lege.


4. Vurderinger

Registrerte brukere har muligheten til å vurdere innhold på nettsidene, dette være seg produkter, arbeidsflyt eller andre aspekter. Om en bruker gir en vurdering, gir han eller hun Beiersdorf tillatelse til å bruke vurderingen hvor som helst i en ubegrenset periode. Beiersdorf kan publisere og distribuere vurderinger i ubegrenset omfang, dvs. i alle former for bruk og ulike medier, både på nett og frakoblet. I tillegg har Beiersdorf retten til å forkorte vurderingen. Om en bruker opplyser om sitt navn når han eller hun gir en vurdering, har Beiersdorf rett til, men er ikke forpliktet til, å opplyse om brukerens navn når vurderingen publiseres.

Når en vurdering/kommentar sendes inn, garanterer brukeren for at han eller hun ikke med viten og vilje avgir en uriktig vurdering, ei heller gi en vurdering som (a) bryter tysk åndsverklov eller andre tredjepartsrettigheter; (b) bryter lovbestemmelser eller forskrifter; (c) er ærekrenkende, injurierende, fornærmende eller diskriminerende ovenfor individer eller selskaper; (d) han eller hun har mottatt betaling eller annen godtgjørelse fra en tredjepart; (e) inneholder informasjon tilknyttet andre nettsteder, adresser, e-postadresser, kontaktinformasjon eller telefonnummer; eller (f) inneholder virus, ormer eller andre dataprogrammer eller filer som er potensielt skadelige. Beiersdorf forbeholder seg retten til å slette vurderinger med ulovlig innhold, som er særskilt diskriminerende, som oppfordrer til vold, er pornografiske eller rasistiske, inneholder kjedebrev eller andre former for nettsøppel, eller å ikke publiserer slikt innhold på nettstedet.


5. Juridiske Konsekvenser

Beiersdorf forbeholder seg retten til å blokkere en brukers tilgang til innlogging dersom brukeren krenker disse bruksvilkårene og/eller andre lovbestemmelser. I slike saker er bruk av dette området ikke lenger tillatt, og videre bruk er derfor ulovlig. Beiersdorf forbeholder seg retten til å anmelde uautorisert bruk og all annen krenkelse av rettigheter, særlig brudd på personlige rettigheter, varemerker, design, opphavsrett og andre åndsverksrettigheter, under både sivil- og strafferett.

Hvis en av bestemmelsene i denne avtalen er eller blir ulovlig, skal det ikke ha betydning for gyldigheten eller håndhevelsen i den jurisdiksjonen av alle andre bestemmelser i avtalen.

På grunn av teknologisk utvikling og endringer i det relevante lovverket, vil disse brukesvilkårene endres fra tid til annen. De ble sist endret i april 2015. Hvis du ønsker å rapportere juridiske overtredelser på vårt nettsted, må du straks ta kontakt med oss på Beiersdorf AS, Tevlingveien 23, N-1081 Oslo, Norway, Tel. +47-22-907950.