hands holding in a field of long grass

BÆREKRAFTIG PRODUKSJON

ONE SKIN. ONE PLANET. ONE CARE.

BÆREKRAFTIG PRODUKSJON AV HUDPLEIE

Vårt engasjement i vern av planeten og fellesskapet inkluderer hvordan vi produserer NIVEA-hudpleie på produksjonsanleggene våre. Når vi produserer NIVEA-produkter, streber vi etter å redusere CO2-fotavtrykket, spare energi, produsere mindre avfall og bruke ferskvann på en ansvarlig måte.

Innen bærekraftig produksjon av hudpleie er en av NIVEAs kjerneforpliktelser å redusere CO2-fotavtrykket. Som andre klimagasser i atmosfæren har CO2 skadelig innvirkning på miljøet. En økende mengden av disse gassene forsterker drivhuseffekten. Vi står vi allerede overfor en kritisk økning i den globale temperaturen, og NIVEA vil ta sin del av ansvaret for klimatiltak. Dette gjenspeiles i våre ambisiøse klimamål, som er helt på linje med klimavitenskapen.

Hvordan produserer NIVEA bærekraftige hudpleieprodukter?

Energi og utslipp, vann og avfall er de viktigste faktorene vi må vurdere når vi skal drifte produksjonsanlegget på en bærekraftig måte. Styrt av visjonen om produksjon uten karbonavtrykk, jobber vi hardt for å redusere disse fire dimensjonene.

Siden slutten av 2019 har alle NIVEA-anleggene kun vært drevet med elektrisitet fra fornybare kilder. Dette tiltaket har redusert våre energirelaterte CO2-utslipp betydelig. Vi ønsker likevel å redusere karbonavtrykket enda mer med et overordnet mål om å nå klimanøytral drift innen 2030.

Hos NIVEA er vi opptatt av å unngå avfall, for å spare ressurser og jobbe for et renere miljø. Innen 2025 skal vi ha redusert avfallsmengden på våre produksjonsanlegg med rundt en tredjedel.

cream

Selv om vi reduserer avfallet, er det vanskelig å unngå det fullstendig. Derfor forpliktet vi oss tidlig til «null avfall til deponi» for både kosmetikk, toalettartikler og hudpleieprodukter. Avfallsdeponier er en belastning for miljøet, og vi er fast bestemt på å unngå dem. Globalt har 16 av NIVEAs 17 produksjonsanlegg allerede nådd dette målet.

Ferskvann er en livsviktig, men likevel begrenset ressurs. Vi i NIVEA jobber for å redusere vannforbruket i produksjonsprosessene våre for bærekraftige hudpleieprodukter. Vi har forpliktet oss til spesifikke og målbare mål: Innen 2025 planlegger vi å ha redusert vannforbruket med 25 prosent per produsert produkt sammenlignet med 2018-basisen. For å nå dette målet vil vi implementere alternativer som resirkulering av vann og gjenbruke avløpsvann der det er mulig.

Siden tilgangen til ferskvann henger sammen med beliggenhet, gjennomfører vi årlige vannrisikoanalyser for alle produksjonsanleggene våre. I disse analysene ser vi nøye på den regionale tilgangen til ferskvann, kvaliteten på vannet og kravene til ferskvann i de aktuelle områdene som grenser til produksjonsanleggene våre. Alle disse faktorene er viktige i produksjonen av bærekraftig hudpleie.

hand holding a leaf

One Skin. One Planet. One Care.

Vi ønsker å være 100 prosent transparente og svare på alle spørsmålene du har om bærekraft hos NIVEA. Hvis du ikke finner svarene du leter etter på dette nettstedet, eller ser etter mer detaljert informasjon, gå til nettstedet til Beiersdorf, NIVEAs moderselskap.